Faza rady 200. Sesji Rady ICAO - Podsumowanie

W dniach od 18 do 29 listopada br. w Montrealu odbyła się druga faza 200. Sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu. Było to ostatnie spotkanie Rady pod przewodnictwem Roberto Kobeha Gonzáleza, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1 stycznia 2006 roku. W posiedzeniu Rady wzięła udział Polska Stała Przedstawicielka w Radzie ICAO – dr Małgorzata Polkowska, która aktywnie uczestniczyła w pracach rady, wielokrotnie zbierając głos.

W dniu 18 listopada, podczas pierwszego dnia obrad w fazie rady wybrano nowego przewodniczącego Rady, który 1 stycznia 2014 roku zastąpi Pana Roberto Kobeha Gonzáleza. Nowym przewodniczącym został wybrany przez aklamację dr Olumuyiwa Benard Aliu z Nigerii.
W dalszej części dnia zostali wybrani członkowie Komisji Żeglugi Powietrznej (ANC). Zgodnie z art. 56 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Komisja Żeglugi Powietrznej składa się z 19 członków wybranych przez Radę spośród osób nominowanych przez Państwa Członkowskie. Członkowie Komisji wybrani przez Radę: Adel H. Alaufi, Simon Christopher Molai Allotey, David C. Behrens, Manoel Araújo da Costa Júnior, James Inglis Dow, Mervyn Gerard Fernando, Declan Fitzpatrick, Paul D. Fleming, Rubén Oscar González, Moussa Halidou, Javier Herrero, Alexander Aleksandrovich Korsakov, Rolf Monning, Hyang-gyu Park, Feng Tai, Andrew Herbert Tiede, Samuli Vuokila, Haydar Yalçin, Hajime Yoshimura, Farid Zizi. Członkowie Komisji powoływani są na trzyletnią kadencję, która ma prawo do działania do końca następnej Sesji Zgromadzenia ICAO, na którym odbywają się wybory do Rady ICAO i następnie do dnia wyboru nowych członków Komisji przez Radę lub gdy Rada lub Zgromadzenie zdecyduje inaczej.

W dniu 19 listopada odbyło się posiedzenie 194. Sesji Komisji Żeglugi Powietrznej (Air Navigation Commission – ANC). Obrady Komisji odbyły się w wybranym w dniu 18 listopada nowym składzie. Podczas posiedzenia poruszono między innymi sprawy z zakresu badania wypadków lotniczych, w tym przedstawiono proponowane zmiany do Załącznika 6 części I, II i III odnoszących się do wymagań dotyczących przewozu rejestratorów lotu. Przedstawiono również raport z trzynastego posiedzenia Grupy Roboczej ds. zdatności do lotu. W zakresie meteorologii Przewodniczący Komisji zaprezentował raport z ósmego posiedzenia Grupy ds. Światowego Systemu Prognozowania (WAFSOPSG/8). Przedstawiono ponadto propozycje zmian dla piątej edycji dyrektyw dla paneli Komisji Żeglugi Powietrznej. W dniu 19 listopada odbyło się również spotkanie Grupy Roboczej ds. Zarządzania i Wydajności (WGGE) przy udziale Stałej Przedstawicielki w Radzie ICAO, dr Małgorzaty Polkowskiej. Podczas posiedzenia przedstawiono program prac Rady oraz jej Komitetu podczas 201. Sesji Rady.

W dniu 20 listopada rozpatrzono szereg dokumentów. Między innymi przedyskutowano temat organizacji i zatwierdzenia agendy dwudziestego piątego posiedzenia Panelu Ochrony Lotnictwa (Aviation Security Panel). Przedstawiono również ustny raport dotyczący bezprawnej ingerencji w międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ponadto został zaprezentowany raport dotyczący wprowadzenia zmiany 24 do Załącznika 9 – Ułatwienia do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Dr Małgorzata Polkowska zabrała głos w sprawie i przedstawiła stanowisko Polski oraz uwagi do niektórych zaproponowanych zmian w zakresie regulacji dotyczących pasażerów wymagających pomocy. W ramach posiedzenia Rady odbyła się dyskusja na temat wpisania Światowej Organizacji Celnej na listę organizacji, które mogą uczestniczyć w posiedzeniach ICAO jako obserwator oraz został przedstawiony roczny raport z prac Komitetu ds. Doradztwa, Oceny i Audytu (EAAC).

W dniu 22 listopada przedstawiono program prac Komisji Żeglugi Powietrznej (ANC) jaki będzie realizowany podczas 195. Sesji Komisji. Sekretarz Generalny przedstawił ponadto rezultaty spotkania Grupy Sterującej Komitetu do Spraw Ochrony Środowiska w Lotnictwie (CAEP). Uczestnicy Rady po dyskusji zdecydowali o utworzeniu Grupy doradczej ws. środowiska (Environment Advisory Group (EAG). Pani dr Małgorzata Polkowska przedstawiła stanowisko polskiej delegacji popierając utworzenie grupy. Zaznaczyła ponadto, że Rada powinna być na bieżąco informowana o postępach prac i konsultacji. Zostały poruszone również sprawy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
W dniu 27 listopada odbyło się spotkanie w sprawie planowanych zmian w użyciu osobistych urządzeń elektronicznych (ang. personal electronic devices – PED) na pokładzie samolotów. Planowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zmiany przedstawiła Pani Daniela Defossar, Menadżer Sekcji Prawotwórczej w zakresie Operacji Lotniczych, EASA.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały planowane zmiany wytycznych EASA dotyczących używania urządzeń elektronicznych takich jak tablety, smartfony, czytniki e-booków oraz odtwarzacze mp3. Projektowane regulacje umożliwią używanie ww. urządzeń w tzw. trybie samolotowym (lub offline) podczas wszystkich faz lotu. Dotychczas wytyczne EASA pozwalają na używanie urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu oprócz krytycznych faz lotu tj. kołowania, startu i lądowania. Większe urządzenia takie jak laptopy ze względów bezpieczeństwa w dalszym ciągu będą umieszczone w luku bagażowym nad głowami na czas kołowania, startu i lądowania. Powyższe zmiany będą dotyczyły samolotów użytkowanych przez europejskich przewoźników lotniczych. Według nowych wytycznych przewoźnik będzie mógł zgodnie z jego wcześniejszą oceną zezwolić pasażerom na użytkowanie urządzeń we wszystkich fazach lotu. W dalszej perspektywie EASA planuje zezwolić na wykonywanie rozmów przy wykorzystaniu telefonów komórkowych na pokładzie samolotu. Agencja dostrzega zjawisko rozpowszechniania się tego typu urządzeń oraz chęć użytkowania ich przez pasażerów bez ograniczeń.

Pod koniec października br. Departament Transportu Amerykańskiej Federacji Lotnictwa (FAA) również poinformował o wydaniu wytycznych w sprawie użytkowania urządzeń elektronicznych podczas wszystkich faz lotu. Według wytycznych FAA linie lotnicze powinny sprawdzić czy awionika ich samolotów nie jest wrażliwa na fale radiowe emitowane przez urządzenia elektroniczne podczas krytycznych faz lotu i po pozytywnej ocenie przewoźnicy będą mogli zdecydować o umożliwieniu pasażerom użytkowania osobistych urządzeń elektronicznych w trybie samolotowym bez ograniczeń.

W dniu 29 listopada br. odbyło się ostatnie posiedzenie 200. Sesji Rady ICAO. Po posiedzeniu Rady odbyła się uroczystość pożegnania Przewodniczącego, podczas której obecna na Sesji Rady dr Małgorzata Polkowska oraz pozostali Stali Przedstawiciele w Radzie pogratulowali i podziękowali Panu Robertowi Kobehowi Gonzálezowi za długoletnią pracę na rzecz Organizacji oraz rozwoju międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Podczas posiedzenia wybrano przez aklamację nowego Przewodniczącego Komisji Żeglugi Powietrznej (ANC). Przewodniczącym Komisji został Pan Farid Zizi z Francji, który rozpocznie roczną kadencję od dnia 1 stycznia 2014 roku. W ramach obrad Rady Delegacja Japonii złożyła oświadczenie w sprawie swobody lotów nad pełnym morzem oraz w strefach identyfikacyjnych obrony powietrznej (ADIZ). Sekretarz Generalny ICAO – Pan Raymond Benjamin wyjaśnił wątpliwości prawne przedstawione przez Delegację Rosji w sprawie Umowy o Zarządzanie Usługami pomiędzy ICAO a Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), która jest przedsięwzięciem Biura Współpracy Technicznej ICAO.

Dr Małgorzata Polkowska przedstawiła stanowisko Polskiej Delegacji w sprawie pomocy technicznej oferowanej państwom przez ICAO oraz podmioty trzecie. Polska Delegacja zwróciła się do Sekretariatu ICAO o przygotowanie statystyk pokazujących liczbę projektów, które pomimo rozpoczęcia ich wdrażania nie zostały ukończone. Zgodnie z wnioskiem Polskiej Delegacji statystyki powinny zawierać przyczyny, dla których dany projekt nie został zakończony oraz ewentualne poniesione koszty z tego powodu. Polska Delegacja uznaje tę sprawę za bardzo istotną i będzie poruszać ją podczas następnych posiedzeń Rady.

Następna 201. Sesja Rady ICAO odbędzie się w przyszłym roku i będzie podzielona na dwie fazy. Faza komitetowa potrwa od 13 do 31 stycznia 2014 roku, a faza rady od 24 lutego do 14 marca 2014 roku.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK