Żegluga powietrzna

W ewidencji prowadzanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestrowane są nadajniki sygnału niebezpieczeństwa 406MHz, które posiadają kod identyfikacyjny – 261 – przyznany Rzeczypospolitej Polskiej przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.
Rejestracja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa 406MHz następuje na wniosek właściciela lub użytkownika nadajnika, na podstawie wypełnionego i przesłanego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego formularza rejestracyjnego.
Przed dokonaniem rejestracji, właściciel lub użytkownik nadajnika sygnału niebezpieczeństwa musi dysponować ważnym pozwoleniem radiowym lub wystąpić o wydanie pozwolenia radiowego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a każdy z rejestrowanych nadajników sygnału niebezpieczeństwa powinien być prawidłowo zakodowany.
Formularz rejestracyjny oraz informacje o kodowaniu nadajników sygnału niebezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w dziale żegluga powietrzna, zakładka poszukiwanie i ratownictwo – rejestracja beaconów 406MHz.

Loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:
1) zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
2) w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej;
3) poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);
4) poza strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego (MTCR), z zastrzeżeniem pkt 4.4;
5) poza strefami R, D oraz P, z zastrzeżeniem pkt 4.4;
6) poza otoczeniem lotniska lub lądowiska, tj. w odległości powyżej 5 km od jego granicy;
7) w strefach ATZ lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska – za zgodą zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem;
8) w strefach CTR na warunkach określonych i opublikowanych w AIP Polska przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej i za zgodą właściwego organu ATC.

pkt 4.4. W strefach D, MCTR lub MATZ dopuszcza się loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK