Technika lotnicza

Gdy wprowadzona jest do konstrukcji statku powietrznego zmiana poważna, która wpływa na poziom hałasu, wówczas konieczna jest wymiana świadectwa hałasu. Mogą to być następujące przypadki:
•    wymiana silnika lub śmigła na inny typ lub model,
•    wprowadzenie do silnika modyfikacji (np. zwiększających moc lub ciąg silnika),
•    zabudowa, demontaż lub zmiana typu tłumika silnika,
•    zmiana ciężaru startowego lub, w przypadku dużych samolotów, do lądowania.
Poza tym także zmiana znaków rejestracyjnych wymaga wymiany świadectwa.
We wszystkich tych przypadkach obowiązuje procedura analogiczna, jak dla wydania świadectwa po raz pierwszy, tj. złożenie wniosku o wydanie Świadectwa hałasu, załączenie dokumentów potwierdzających wprowadzenie zmiany oraz dokonanie opłaty lotniczej.
Nie zachodzi taka potrzeba w przypadku zmiany właściciela, gdyż do świadectwa hałasu nie wpisuje się nazwy/nazwiska właściciela.

Poziom hałasu statku powietrznego jest wpisywany do świadectwa na podstawie danych, zawartych w arkuszu danych do certyfikatu typu, opracowanego i opublikowanego przez EASA:
http://www.easa.europa.eu/certification/type-certificates/noise.php
 Jeśli samolot posiada np. silnik lub śmigło innego typu lub modelu, niż podane w bazie danych EASA, wówczas właściciel tego samolotu musi wystąpić do Agencji o wpisanie tej konfiguracji do bazy danych wysyłając pismo pod adresem:
noise@easa.europa.eu
 W przypadku, gdy ta konfiguracja nie była badana pod względem hałasu, wówczas posiadacz certyfikatu typu lub zatwierdzona przez EASA organizacja projektująca musi złożyć do Agencji wniosek o przeprowadzenie dla niej certyfikacji. Jeśli to nie zostanie wykonane, wówczas właściciel musi doprowadzić tę konfigurację do typowej (np. wymieniając silnik lub śmigło na inny model lub zabudowując tłumik).

W przypadku importowanych statków powietrznych opłata lotnicza za wydanie Świadectwa wynosi 312 zł . Opłata w tej wysokości obowiązuje w 2013 r. (corocznie jest ona rewaloryzowana), zgodnie z obwieszczeniem MTiGM z dnia 14.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych (Dz. U. M. P., poz. 80), tabela nr 1, część III, 3.3, p. 6.3.
Dla statków powietrznych produkcji krajowej świadectwa wydawane są bezpłatnie, wnioskodawca, występujący o certyfikat typu, ponosi jedynie koszt przeprowadzenia certyfikacji w zakresie hałasu, określony w p. 6.2 powyższej tabeli.

W przypadku importowanych statków powietrznych do wniosku należy dołączyć:
•    Oświadczenie o zgodności statku powietrznego (Aircraft statement of conformity – EASA Form 52) lub Eksportowe świadectwo zdatności do lotu,
•    certyfikat hałasu wydany przez nadzór lotniczy kraju, w którym dany statek powietrzny został zakupiony,
•    potwierdzenie dokonania opłaty lotniczej za wydanie Świadectwa.
Poza tym mogą być niezbędne dodatkowe dokumenty, potwierdzające dokonanie modyfikacji, wpływających na poziom hałasu danego statku powietrznego.
W przypadku statków powietrznych produkcji krajowej na ogół nie wymaga się dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK