Świadectwa kwalifikacji/egzaminy

W związku z rosnącą liczbą operacji, wykonywanych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych używanych m.in. do filmowania i fotografii z powietrza, Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji wynikającym z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) nałożonym na osoby będące operatorami bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Wszelkie informacje odnośnie zasad uzyskiwania wymaganego świadectwa znajdą Państwo poniżej.

Lista lekarzy orzeczników

(19.09.2018 r.) Wykaz egzaminatorów

(16.11.2018 r.) Wykaz podmiotów szkolących UAVO

***

Dokumenty do pobrania:
1/LBSP Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeśli chcesz uzyskać świadectwo kwalifikacji po raz pierwszy.

2/LBSP Wniosek o wpis do świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeżeli chcesz uzyskać nowe uprawnienie w świadectwie, które już posiadasz.

3/LBSPWniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz wymienić stare świadectwo na zgodne z nowymi przepisami (nie jest wymagane). Stare świadectwa zachowują swoją dotychczasową ważność.

4/LBSP Wniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeżeli zgubiłeś, uszkodziłeś, zniszczyłeś świadectwo lub chcesz sprostować błąd.

5/LBSP Wniosek o wznowienie uprawnienia (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz wznowić swoje uprawnienia do świadectwa kwalifikacji UAVO.

6/LBSP Wniosek o uzyskanie zezwolenia/promesy zezwolenia na szkolenie lotnicze cudzoziemca550.6 KB wypełnij jeżeli chcesz przystąpić do szkolenia lotniczego UAVO.

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK