Zezwolenie na szkolenie cudzoziemców

W związku z pojawiającymi się pytaniami pragniemy przypomnieć zainteresowanym, że przed szkoleniem cudzoziemca do świadectwa kwalifikacji operatora UAVO niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zezwolenia na szkolenie lotnicze wydaje się na pisemny wniosek cudzoziemca złożony za pośrednictwem organizacji szkolącej, w której cudzoziemiec ten zamierza się szkolić, wraz z odpowiednimi dokumentami (poświadczonymi notarialnie za zgodność z oryginałem). Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania zezwolenia na szkolenia dostępne są w komunikacie Prezesa ULC:
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/komunikaty/97-personel-lotniczy/815-komunikat-w-sprawie-zezwolenia-na-szkolenie-lotnicze-oraz-uzyskiwania-licencji-pilota-przez-cudzoziemca-obywatela-kraju-trzeciego-na-terytorium-rp

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK