Orzeczenia lotniczo-lekarskie

Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC uprzejmie przypomina zainteresowanym podmiotom szkolącym oraz kandydatom do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 664, z późn. zm.) uczestnik szkolenia praktycznego powinien posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest ono wymagane dla świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia, o które ubiega się kandydat. Orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego jest jednym z enumeratywnie wymienionych w przepisach art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) dokumentów, na podstawie których Prezes Urzędu podejmuje decyzję o wydaniu licencji/świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego lub przedłużeniu jego ważności. Jednocześnie informujemy, że od dnia 31 stycznia 2019 r. obowiązek posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego nie dotyczy osób ubiegających się o świadectwo UAVO lub posiadających to świadectwo z uprawnieniem VLOS do 5kg.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK