Loty Inne niż Rekreacyjne lub Sportowe w zasięgu wzroku VLOS

Drukuj

Loty inne niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywane w operacjach VLOS i FPV
Jeżeli latasz dronem w celach innych niż rekreacja lub sport (np. prowadzisz działalność gospodarczą z wykorzystaniem BSP (Bezzałogowego Statku Powietrznego) lub używasz go w ramach wykonywanej pracy), obowiązują Cię zasady, których jako operator BSP musisz przestrzegać. Niniejszy artykuł w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów. Szczegóły znajdują się w przepisach, do których link znajdziesz na końcu artykułu. Każdy operator ma prawny obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami i stosowania ich w praktyce.
Ogólne warunki i zasady wykonywania lotów:

Uprawnienia
Przede wszystkim powinieneś posiadać „świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe” z uprawnieniem do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS (uprawnia również do wykonywania lotów FPV w ograniczonym zakresie). Jest to dokument wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uzyskasz go po odbyciu specjalnego kursu i zdaniu koniecznych egzaminów (więcej informacji na temat uzyskania tego dokumentu znajdziesz w zakładce „Świadectwa kwalifikacji/egzaminy”). Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 18 roku życia będziesz potrzebował zgody opiekunów prawnych na uzyskanie świadectwa kwalifikacji. Będziesz również latał pod nadzorem osoby dorosłej. Jednym z warunków jest również posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Badania
Jeżeli BSP, których używasz są cięższe niż 5 kg musisz dodatkowo uzyskać odpowiednie badania lotniczo-lekarskie (więcej informacji na temat badań znajdziesz w zakładce „Orzeczenie lotniczo-lekarskie”).

Odpowiedzialność
Przede wszystkim pamiętaj, że wykonując loty jesteś odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny. Pamiętaj aby latać jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. To Ty jako operator jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie bezzałogowego statku powietrznego.

Zasady lotów

Loty VLOS i FPV z zachowaniem następujących zasad:

a) latając BSP w warunkach VLOS:

b) w operacjach FPV lot jest wykonywany:

c) w lotach VLOS i FPV:

Zasady eksploatacji BSP:

Poza wymogami odnośnie zasad wykonywania lotów i uprawnień operatorów, przepisy określają również obowiązki podmiotów użytkujących BSP.

a) podmiot użytkujący BSP ma obowiązek:

b) BSP używane w lotach wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca musi zostać wyposażony w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób zapewniający dookólną emisję światła, widoczne z góry i z dołu;
c) wyposażenie BSP w system „Failsafe” zaprogramowany w sposób zgodny z zaleceniami profilaktycznymi ULC jeżeli takie zostały wydane;
d) operator wykonujący lot ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej
e) Podmiot świadczący usługi lotnicze z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych musi opracować Instrukcję Operacyjną, która:

Pomocne linki:

Strona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:

Sprawdź w prosty sposób gdzie możesz latać:

Podstawy prawne:

Załącznik nr 6B do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

art. 33 ust. 2, art. 53c, art. 95, art. 104, art. 126 ustawy prawo lotnicze z dnia 03 lipca 2002 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1183)

Jeżeli masz pytania zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Kontakt do ULC:
e-mail: lbsp@ulc.gov.pl
Tel.: (+48 22) 520-72-57
Tel.: (+48 22) 520-72-71