Loty Rekreacyjne lub Sportowe

Drukuj

Loty Rekreacyjne lub Sportowe:
Jeżeli latasz dronem lub modelem latającym dla zabawy lub w ramach zawodów sportowych możesz latać :

Pamiętaj jednak, że wykonując loty jesteś odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny. Pamiętaj, aby latać jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. To Ty jako operator jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie drona lub modelu latającego.
Niniejszy artykuł w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów. Szczegóły znajdują się w przepisach, do których link znajdziesz na końcu artykułu. Każdy operator ma prawny obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami i stosowania ich w praktyce.

Ogólne zasady wykonywania lotów:

Jeżeli waga Twojego drona nie przekracza 600g zachowaj bezpieczną odległość od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (ta odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. Jako operator decydujesz jakiej odległości potrzebujesz, aby sprzętem którym latasz nie wyrządzić nikomu krzywdy);

Jeżeli waga Twojego drona lub modelu przekracza 600g powinieneś trzymać się następujących zasad:

Niezależnie od masy drona lub modelu, którym latasz, powinieneś stosować się również do następujących zasad:

Pamiętaj, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie możesz latać lub musisz uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie. Jeżeli chcesz w prosty sposób sprawdzić gdzie możesz latać, a gdzie nie, odwiedź stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej gdzie znajdziesz odpowiednią aplikację. Poniżej znajdziesz również ogólny opis stref, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Podstawy prawne:

Szczegółowe warunki i wymogi dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku w celach rekreacyjnych lub sportowych opisane są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 

Jeżeli masz pytania zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kontakt do ULC:
e-mail: lbsp@ulc.gov.pl
Tel.: (+48 22) 520-72-57
Tel.: (+48 22) 520-72-71