Regulacje europejskie

Wymagania UE dotyczące certyfikacji lotnisk

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należy zaliczyć:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/W.
  Rozporządzenie WE 216/2008

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
  Rozporządzenie Komisji UE nr 139/2014

 • Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk”, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r, uzupełnione o zmianę nr 1 wprowadzoną Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 r.
  docxplik do pobrania2.74 MB
 • Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” wydanie trzecie z dnia 8 grudnia 2016 r.
  pdfplik do pobrania10.44 MB
  docxplik do pobrania18.91 MB

Uwagi do tłumaczenia „AMC i GM” oraz „CS i GM” proszę kierować na adres: rkita@ulc.gov.pl

Ww. przepisy (w wersji anglojęzycznej) publikowane są na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK