Regulacje europejskie

Wymagania UE dotyczące certyfikacji lotnisk

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należy zaliczyć:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/W.
  Rozporządzenie WE 216/2008

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
  Rozporządzenie Komisji UE nr 139/2014

 • „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk”, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r. obejmujące zmianę nr 1 wprowadzoną w dniu 23 maja 2016 r. decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/009/R oraz zmianę nr 2 wprowadzoną w dniu 10 lipca 2017 r. decyzją nr 2017/017/R.
  docplik do pobrania
 • Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” wydanie trzecie z dnia 8 grudnia 2016 r.
  docplik do pobrania18.83 MB

„Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”


W dniu 24 sierpnia 2017 r Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na stronie internetowej wydanie pierwsze dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”. Dokument ten powstał w ramach realizowanego przez EASA projektu dotyczącego opracowania przepisów elektronicznych “EASA eRules”, które będą stanowiły kompleksowy, jednolity systemem służący do opracowywania projektów aktów prawnych oraz udostępniania i archiwizowania przepisów. Będzie to jedyne źródło wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego mających zastosowanie do użytkowników przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej.
Dokument „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)” został opracowany, aby umożliwić zainteresowanym stronom łatwy dostęp (on-line) do aktualnie obowiązujących przepisów dla lotnisk, w czytelny i wygodny do użycia sposób. Dokument ten stanowi skonsolidowaną wersję wszystkich przepisów UE dla lotnisk. Został utworzony poprzez odpowiednie ułożenie oficjalnie opublikowanych przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 139/2014 razem z odpowiadającymi im, wydanymi przez EASA, akceptowalnymi sposobami spełniania wymagań (AMC) i materiałami zawierającymi wytyczne (GM) oraz specyfikacjami certyfikacyjnymi (CS) i materiałami zawierającymi wytyczne (GM).
Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował i udostępnia do wykorzystania polską wersję tego dokumentu: „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”. Dokument ten posiada czytelny i przejrzysty układ, a w publikowanej wersji, podobnie jak w oryginale, został zaopatrzony w zakładki, aktywny spis treści i łącza do przywoływanych przepisów lub innych dokumentów, co powinno znacznie ułatwić korzystanie z obowiązujących przepisów. Dokument ten będzie na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia kolejnych nowelizacji zmieniających się aktów prawnych oraz zmian wersji angielskiej tego dokumentu.


pdfplik do pobrania17.57 MB

Uwagi do tłumaczenia „Łatwo Dostępnych Przepisów dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)” oraz AMC&GM i CS&GM należy kierować na adres: rkita@ulc.gov.pl.

Ww. przepisy (w wersji anglojęzycznej) publikowane są na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK