Zgłoszenie wykonywania przewozu lotniczego lub świadczenia usług lotniczych przy wykorzystaniu urządzeń latających

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1993 z późn. zm.) podmiot wykonujący przewóz lotniczy lub świadczący usługi lotnicze przy wykorzystaniu urządzeń latających zgłasza podmiotowi nadzorującemu rozpoczęcie oraz zakończenie działalności oraz przedkłada informacje obejmujące:

  1. oznaczenie podmiotu – imię i nazwisko, nazwę lub firmę w przypadku przedsiębiorcy,
  2. adres korespondencyjny oraz numer telefonu,
  3. numer identyfikacji podatkowej NIP,
  4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  5. rodzaj prowadzonej działalności,
  6. typ, model lub nazwę i znaki rozpoznawcze dotyczące użytkowanych urządzeń latających,
  7. obszar działalności,
  8. kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności 

– wraz z deklaracją o obowiązku aktualizacji danych, o których mowa w ppkt 1–8.

Zgłoszenie

docZgłoszenie_wykonywania_przewozu_lotniczego_lub_swiadczenia_usług_lotniczych_przy_wykorzystaniu_urzadzen_latajacych_2019.doc45 KB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK