Komisja Egzaminacyjna

The European Aviation Safety Agency (EASA) has published the Examiner Differences Document, which has been developed by the Agency based on the information provided by the EASA Member States (MS) in accordance with the recently amended provisions contained in ARA.FCL.210 in Annex VI (Part-ARA) of Commission Regulation (EU) No 290/2012.

This document contains the latest available information on the relevant national administrative procedures, requirements for protection of personal data, liability, and fees for each MS in accordance with the recently amended requirement FCL.1015 in Annex I (Part-FCL) of Commission Regulation (EU) No 1178/2011.


List of Non-Polish Examiners

To access the latest list of examiners who have carried out exams on Polish license holders xlsdownload(click the link) 
Examiners should download the current forms of the skill test/proficiency checks reports being on the website in the below link.

All forms relating to flight crew licensing and examining are available on the ULC web site as PDF documents >>>


Queries

For additional information/explanation, and after making sure the answer cannot be found on the website, send the question to non-polish-examiner@ulc.gov.pl

          Wzory wniosków powoływania egzaminatorów praktycznych: 

 1. Wniosek kandydata na egzaminatora teoretyczno-praktycznego
  pdfplik do pobrania372.59 KB
 2. Wniosek na egzaminatora w zakresie budowy i obsługi technicznej statków powietrznych
  doc plik do pobrania 61.00 Kb
 3. Wniosek kandydata na egzaminatora praktycznego - Part-FCL
  pdfplik do pobrania249.57 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Do wniosku należy dołączyć:
 • Dane osobowe egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej
  docplik do pobrania93.5 KB
 • Kopie świadectw kwalifikacji i licencji wraz z uprawnieniami
 • Kopia badań lotniczo – lekarskich
 • Opinia z zakładu pracy / organizacji lotniczej
 • Kopie innych dokumentów, które wg Wnioskodawcy mogą mieć wpływ na decyzję o powołaniu

Notyfikacja dotycząca planowanych egzaminów

pdfplik do pobrania353.81 KB
docplik do pobrania40.5 KB

Wzory protokołów z egzaminów praktycznych >>>

Podręcznik Egzaminatora

pdfplik do pobrania1.17 MB

Checklista egzaminu praktycznego
pdfplik do pobrania208.99 KB

Sprawozdanie z egzaminów praktycznych
docxplik do pobrania

pdfplik do pobrania

Instrukcje i procedury dla senior egzaminatorów

pdfplik do pobrania6.07 MB

Standaryzacja i upoważnienie egzaminatorów (Statki powietrzne z załogą jednoosobową)
pdfplik do pobrania8.78 MB

Zaświadczenie o posiadanych kompetencjach w zakresie procedur nawigacyjnych PBN
pdfplik do pobrania119.86 KB

Wkładka PBN
pdfplik do pobrania219.41 KB

Wzory dokumentów finansowych dla egzaminatora

Egzaminator LKE zgodnie z zawartą umową z Urzędem Lotnictwa Cywilnego zobowiązany jest
w terminie 14 dni od dnia realizacji egzaminu teoretycznego/praktycznego złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC komplet dokumentów:

W celu uzyskania zwrotu kosztów dodatkowych związanych z udziałem w sesjach egzaminacyjnych poza siedzibą ULC, w tym kosztów podróży samochodem prywatnym oraz kosztów zakwaterowania, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC:

 • wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu prywatnego / zwrot kosztów zakwaterowania (UWAGA! – wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowanym egzaminem) docxplik do pobrania12.64 KB

W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wysyłając powyższy formularz (skan) odpowiednio zatytułowany na adres lke@ulc.gov.pl z zastrzeżeniem, że oryginał należy dostarczyć do ULC najpóźniej w dniu składania oświadczenia o poniesionych kosztach.

Decyzja nr 27 w sprawie wprowadzenia do stosowania ,, Wytycznych do prowadzenia egzaminów na licencje mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych (MML), świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych (MM) oraz na uprawnienia na typ statku powietrznego wpisywane do licencji na obsługę techniczna statku powietrznego AML"

pdfplik do pobrania3.14 MB

 

Protokół na typ statku powietrznego – AML

pdfplik do pobrania403.44 KB

 


Informujemy, że w związku z przeprowadzoną modyfikacją systemu egzaminacyjnego w zakresie licencji Part-66, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna wznowiła przeprowadzanie egzaminów z wiedzy podstawowej wymaganej do ww. licencji. Chętnych zapraszamy na egzaminy.

Zdawanie egzaminów na ww. moduły (basic knowledge) jest możliwe także w organizacjach Part-147 wskazanych tutaj: http://ulc.gov.pl/_download/ltt/Organizacje_MTO_Part-147.pdf

***

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. ukazał się Komunikat Prezesa ULC skierowany do środowiska lotniczego w tym m.in. do organizacji szkolenia lotniczego (ATO) szkolących do licencji zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 o zmianie ww. rozporządzenia, która wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r.
pdfplik do pobrania993.82 KB

***

Komunikat w sprawie egzaminów teoretycznych poprzedzających wydanie licencji i uprawnień lotniczych na podstawie szkoleń odbytych wg wymagań JAR-FCL
docplik do pobrania24 KB

 ***

Komunikat w sprawie uprawnień językowych
pdfplik do pobrania1.77 MB***

Możliwe sposoby składania wniosków o wydanie świadectw kwalifikacji pilota lotni (PP) oraz paralotni (HGP) po dniu 1 lipca 2011 r.
doc plik do pobrania 32.00 Kb 


Wniosek o egzamin praktyczny dotyczy:

1.    Licencji:  ATPL, ATCL, S-ATCL, FDL i licencji wydanych przez kraje trzecie,  
2.    Świadectw kwalifikacji:  AFISC, FISC
3.    Uprawnień wpisywanych do licencji i świadectw kwalifikacji, o których mowa w pkt. 1 i 2 

docWniosek_o_egzamin_praktyczny.doc207 KB
pdfWniosek_o_egzamin_praktyczny.pdf509.85 KB

Wykaz egzaminatorów praktycznych

xlsxplik do pobrania660.36 KB

 

Informacje o opłacie lotniczej >>>

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK