Egzaminy teoretyczne

Zmiany w systemie rezerwacji na egzaminy teoretyczne do licencji

Informujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą kandydatów, w sesji kwietniowej rezerwacje obowiązywać będą także w pierwszy wtorek i środę sesji komputerowej oraz w ostatni czwartek i piątek sesji tj. 2, 3, 11, 12 kwietnia 2019 r. Ponadto informujemy, że od sesji majowej obowiązkową rezerwacją objęte będą wszystkie dni sesji egzaminacyjnej.

"Nowe” rezerwacje nie będą pozwalały na wybieranie godzin zdawania egzaminu.

Od sesji majowej osoby z rezerwacją zobowiązane będą do zgłoszenia i zarejestrowania się w Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (LKE) do godziny 12.00, a bezpośrednio po rejestracji będą zobligowane do wejścia na salę egzaminacyjną i przystąpienia do egzaminu. Osoby dokonujące rejestracji po tej godzinie będą traktowane jak osoby bez rezerwacji. Osoby bez rezerwacji będą również wpuszczane na salę egzaminacyjną (w miarę wolnych miejsc).

W dniu 21.03.2019 r. w systemie zwiększona zostanie pula miejsc dostępnych do rezerwacji w każdym dniu sesji. Jednocześnie system nie będzie pozwalał na zarezerwowanie więcej, niż czterech terminów w sesji.

W celu zmniejszenia kolejki, kandydat przy rejestracji na egzamin teoretyczny ATPL i CPL będzie mógł aktywować do trzech przedmiotów jednorazowo.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie procesu egzaminowania i optymalne wykorzystanie stanowisk egzaminacyjnych w ciągu całej sesji.

 

Due to a huge number of candidates reservations for the exams will be obligatory on the first Tuesday and Wednesday of the examination session as well as on the last Thursday and Friday which are:

April 2, 3, 11 and 12, 2019 r.

Please be also kindly informed that starting from May reservations will be obligatory on all days of the examination sessions.

Please be aware that the „new” reservations will not allow to choose the hours of the exams.

Starting from May the candidates with reservations will be obliged to register themselves in room No 4 until 12.00 o’clock. Directly after the registration the candidates will be obliged to enter the examination room (provided that there are seats available).

Candidates registering themselves after noon will be considered as the candidates with no reservations. Candidates with no reservation will also be able to enter the examination room provided that there are some spaces available in the examination room.

The number of reservations on every day of the examination session will be increased on March 21, 2019. The system will not allow to make more than 4 reservations for one session.

In order to limit the queues candidates taking ATPL and CPL exams will only be allowed to activate three subjects at a time.

The above changes will be introduced in order to improve the examination process and achieve an optimal usage of the examination booths throughout the whole session.

***

Uwaga! Ważna informacja w sprawie egzaminów teoretycznych poprzedzających wydanie licencji i uprawnień lotniczych na podstawie szkoleń odbytych wg wymagań JAR-FCL
doc
plik do pobrania24 KB

Wniosek o egzamin teoretyczny

docWniosek_o_egzamin_teoretyczny.doc320.5 KB

pdfWniosek_o_egzamin_teoretyczny.pdf513.47 KB

Karta usługi ze wzorem wniosku – egzamin teoretyczny
(plik w przygotowaniu)

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej
docplik do pobrania134.5 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2019 r.

pdfplik do pobrania234.28 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2018 r.
pdfplik do pobrania243.48 KB


Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
pdfplik do pobrania266.63 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji papierowej
pdfplik do pobrania247.58 KB

 


Informujemy, że zgodnie z Part FCL.025 b) egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL, pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL i uprawnienie IR kandydat  zobowiązany jest zdać w 6 sesjach w terminie 18 miesięcy. W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o European Central Question Bank.
Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Uwaga 1:
W ciągu roku zaplanowanych jest 11 sesji. W sierpniu nie przeprowadza się sesji egzaminacyjnej. Egzaminy należy planować z uwzględnieniem powyższej informacji.

Uwaga 2:
W pierwszym dniu każdej sesji NIE MOŻNA zdawać egzaminów w systemie komputerowym na licencje i uprawnienie SPL, BPL, PPL, CPL, ATPL, IR. Na egzaminy do ww. licencji i uprawnienia zapraszamy OD DRUGIEGO DNIA SESJI.

 


 UWAGA! Osoby, które zdały, zdają lub zamierzają zdawać egzamin na licencję NIE MUSZĄ ZDAWAĆ egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, gdyż ten egzamin jest częścią egzaminu teoretycznego na licencję. Osoby, które zdają na licencję NIE SKŁADAJĄ osobnych wniosków na egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej ani NIE WNOSZĄ osobnych opłat za ww. egzamin.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK