Licencjonowanie

Drukuj

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi spełnienia wymagań punktu 66.A30 Załącznika III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. U. L362 z 17.12.2014, s. 1. z późń. zm.) poniżej przedstawiamy stanowisko Urzędu Lotnictwa Cywilnego odnośnie możliwości skrócenia wymaganej praktyki obsługowej wymaganej do wydania licencji Part-66.

pdfplik do pobrania94.04 KB

 

Raport Uznania Wiedzy
http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2019/15/