Pliki do pobrania

Uwaga! Przypominamy, że podanie (skarga) wniesiona do Prezesa ULC powinna być wniesiona na piśmie oraz własnoręcznie podpisana przez wszystkich wnoszących, albo ich pełnomocnika.

Podanie (skarga) wniesiona do Prezesa ULC drogą elektroniczną powinna być podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularz skargi: 

Ulotki informacyjne Komisji Europejskiej o prawach pasażerów:

Plakaty informacyjne Komisji Europejskiej o prawach pasażerów