Dzienniki Urzędowe ULC

Od 2012 roku  elektroniczny Dziennik Urzędowy ULC znajduje się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://edziennik.ulc.gov.pl

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

 • przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
 • instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
 • uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
 • opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
 • ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.  

Papierowe wersje Dzienników Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15.   

*** 

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2011 r.
pdf plik do pobrania 79.54 Kb

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 23/2011  

OBWIESZCZENIA:

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 22/2011  

DECYZJA:

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

OBWIESZCZENIA:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

KOMUNIKATY:

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 126/10

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 619/10

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 319/08

Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1148/10

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1004/11

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 907/10

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2011  

OGŁOSZENIE:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2010 roku

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2011  

OGŁOSZENIE:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2010 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 19/2011  

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18/2011  

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 17/2011  

DECYZJA:

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny zgłoszeń kandydatów na koordynatora rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie oraz na czas Turnieju EURO 2012 w Portach Lotniczych Poznań-Ławica, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Wrocław-Strachowice

WYTYCZNE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widoczności

OGŁOSZENIA:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice koordynatora rozkładów lotów

OBWIESZCZENIA:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 30 do wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 8400 (wydanie siódme) „Skróty i kody ICAO” (PANS-ABC)

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2012 r.

KOMUNIKATY:

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 376/11

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 970/10

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16/2011  

DECYZJA:

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

OGŁOSZENIE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

KOMUNIKATY:

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 361/07

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 506/10

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1387/10

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie listy kandydatów na koordynatora rozkładów lotów dla Portu Lotniczego Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 15/2011  

WYTYCZNE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9859

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14/2011  

OBWIESZCZENIE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13/2011  

DECYZJA:

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu krajowego programu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

KOMUNIKATY:

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 603/09

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 715/09

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 47/11

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 556/10

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wykazu podmiotów objętych w roku 2011 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 680/10

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 720/11

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 788/11

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr  440/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12/2011  

DECYZJA:

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

OBWIESZCZENIE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

OGŁOSZENIE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

KOMUNIKATY:

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 633/11

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 518/07

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 122/08

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 136/11

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 562/09

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 450/07

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 573/10

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1355/10

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 990/10

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 484/08

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 154/06

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wszczęcia procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 11/2011  

DECYZJE:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

WYTYCZNE:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad oceny bezpieczeństwa oprogramowania stosowanego w systemach będących częścią składową europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym

OBWIESZCZENIA:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie opłat trasowych

KOMUNIKATY:

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1054/10

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 477/07

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 929/10

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 443/10

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 450/11

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1147/10

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 745/10

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 930/10

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 313/11

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 401/07 i 438/07

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10/2011  

DECYZJE:
Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 2011 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych
z bezpieczeństwem w lotnictwie

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielania pomocy de minimis w 2011 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie

WYTYCZNE:
Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych

KOMUNIKATY:
Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1061/09

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 396/10

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 351/11

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 80/09

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 625/10

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 485/10

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 542/10

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 760/09

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 962/09

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 404/07

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9/2011  

WYTYCZNE:
Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zalecenia stosowania Planu awaryjnego na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 8/2011   

 

OBWIESZCZENIE: 
Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

 

KOMUNIKATY:
Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 165/10

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1225/10

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 519/10

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 620/10

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 598/10

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 921/10

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 708/09

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1025/10

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 518/10

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1272/10

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 164/05

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 951/08

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1192/10

 

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7/2011  

WYTYCZNE:
Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania materiału doradczego TGL nr 44

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dnia 9 maja 2011 r. (wraz z tekstem Wytycznych)
  pdf plik do pobrania 5.81 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 z dnia 4 kwietnia 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 1.02 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5/2011  

DECYZJE:
Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję nr 47 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

WYTYCZNE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie nadzoru nad wymaganiami związanymi z wykonywaniem lotów w przestrzeni RVSM

OBWIESZCZENIA:

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu zmiany 47 do Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu zmiany 56 do Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

KOMUNIKATY:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1170/10

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 367/08

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 689/10

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 473/09

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 556/09

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 558/10

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 717/10

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 144/07

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 610/09

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 757/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4 z dnia 21 lutego 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 7.87 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3/2011  

WYTYCZNE:
Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2 z dnia 10 lutego 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 1.48 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 z dnia 9 lutego 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 7.79 Mb

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

 • przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
 • instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
 • uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
 • opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
 • ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.  

Papierowe wersje Dzienników Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15. 

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2010 r.
pdf plik do pobrania 164.56 Kb

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 27/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 27 z dnia 30 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 7.37 Mb
   

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 26/2010  

ZARZĄDZENIE:
Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie ws. procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Bezpieczeństwa Lotniczego - CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

DECYZJA:
Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

OBWIESZCZENIA:
Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2011 r.

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

WYTYCZNE:
Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania dla posiadaczy certyfikatu przewoźnika lotniczego w zakresie włączania do instrukcji operacyjnej część D programów szkoleń podlegających zatwierdzeniu

OGŁOSZENIE:
Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wykazu lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych

KOMUNIKATY:
Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 457/09

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 542/08

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 25/10

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 675/08

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 604/09

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 561/09

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 645/10

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 396/09

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 298/07

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 799/09

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 537/10

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 252/06

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 65/04

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 613/09

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 51/04

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 306/09

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 541/10

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 600/10

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1195/10

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1060/10

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 816/09

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 594/08

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 679/10

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 925/10

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 523/10

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 25/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprostowanego tłumaczenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 25 z dnia 20 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 4.04 Mb
   

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 24/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 24 z dnia 17 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 873.29 Kb
      

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 23/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu IV do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 23 z dnia 14 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 2.92 Mb 
    

***  

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 22/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 22 z dnia 10 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika  
  pdf plik do pobrania 1.69 Mb

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu V do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21 z dnia 17 listopada 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 818.90 Kb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 z dnia 15 listopada 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 999.67 Kb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 19/2010  

OBWIESZCZENIE:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – FSTD A

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18/2010  

OBWIESZCZENIE:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 17/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uwzględniającego zmianę 3 europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-26 „Dodatkowe wymagania zdatności do lotu”.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uwzględniającego zmianę 1 europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-MMEL/MEL – Minimalne wyposażenie statku powietrznego

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 15/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu PANS-ABC „Skróty i kody ICAO” (ICAO Abbreviations and Codes (Doc 8400))

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14/2010

DECYZJE:

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

OBWIESZCZENIE:

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lipca 2010 r. uchylające obwieszczenie w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera

OGŁOSZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

WYTYCZNE:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie ułatwień

KOMUNIKATY:

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 341/09

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 849/08

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 652/09

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 648/09

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 224/10

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 320/06

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 302/09

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 798/09 

*** 

 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13/2010

WYTYCZNE:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12/2010

DECYZJA:

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia "Szczególnej formy egzaminu z języka angielskiego stosownej w odniesieniu do kontrolerów i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego"

OBWIESZCZENIE:

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2010 r.

KOMUNIKATY:

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 29/08

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 12/04

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 801/09

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 147/09

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 218/04

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 333/10

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 978/09

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 950/09

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 746/09

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 738/09

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 297/09

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 268/09

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 984/09

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 524/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 11/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – FSTD H

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30  marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10 z dnia 9 czerwca 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 4.35 Mb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 z dnia 31 maja 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 4.53 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 8/2010

DECYZJE:

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej

WYTYCZNE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie koordynacji środków bezpieczeństwa w sytuacji powstałej w wyniku erupcji wulkanu EYJAFJALLAJOKULL na Islandii

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w strefie LCA

KOMUNIKATY:

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie weryfikacji uprzęży i pasów bezpieczeństwa

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 97/09

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 70/09

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 838/09

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 391/08

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 925/09

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 227/07

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 721/09

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 654/08

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 70/10

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 516/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennk Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dnia 12 maja 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 2.46 Mb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennk Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 z dnia 10 maja 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 4.46 Mb 

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennk Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5 z dnia 30 kwietnia  2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 821.51 Kb

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 7 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2/2010

OBWIESZCZENIA:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zasad określania podstawy kosztowej dla opłat trasowych oraz sposobu obliczania stawek jednostkowych

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  18 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego


KOMUNIKATY:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 657/09

20. – Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 722/09

21. – Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 821/09

22. – Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 819/09

23. – Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 451/09

24. – Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 238/09

25. – Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 239/09

26. – Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 340/09

27. – Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 601/09

28. – Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 312/09

29. – Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 392/09

30. – Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 533/09

31. – Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 794/09

32. – Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 254/09

33. – Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 599/09

34. – Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 600/08

35. – Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 marca 2010 r. zmieniający komunikat nr 90 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 278/08

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2010

DECYZJE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

OBWIESZCZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2010 r.

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

KOMUNIKATY:

Nr 110 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 638/08

Nr 111 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 737/08

Nr 112 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 456/09

Nr 113 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 511/09

Nr 114 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 840/08

Nr 115 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 221/09

Nr 116 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 525/09

Nr 117 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 130/06

Nr 118 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 513/09

Nr 119 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 523/07

Nr 120 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 687/09

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.


W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

 1. przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
 2. instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
 3. uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
 4. opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
 5. ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.

Papierowe wersje Dzienników Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15. 

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2009 r. 
pdf plik do pobrania 258.36 Kb

 ***

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 19/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 17/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2009 r. o sprostowaniu błędów

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

KOMUNIKATY: Nr 91 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 602/08

Nr 92 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 170/09

Nr 93 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 244/09

Nr 94 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 688/09

Nr 95 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 458/09

Nr 96 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 486/09

Nr 97 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 211/04

Nr 98 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 193/05

Nr 99 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 130/05

Nr 100 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 92/03

Nr 101 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 208/04

Nr 102 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 221/06

Nr 103 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 793/09

Nr 104 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 132/07

Nr 105 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 186/07

Nr 106 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 217/04

Nr 107 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 48/04

Nr 108 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 111/05

Nr 109 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 252/05


***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 15/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12/2009  

DECYZJE:

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej 

KOMUNIKAT

Nr 85 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  4 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 290/09

Nr 86 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  13 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 301/09

Nr 87 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  16 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 80/07

Nr 88 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  16 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 857/08

Nr 89 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  19 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 639/09

Nr 90 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  20 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 278/08

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 11/2009  

ZARZĄDZENIA:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego


DECYZJE:

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej


KOMUNIKATY:

Nr 80 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 437/09
Nr 81 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  5 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 501/07
Nr 82 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  5 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 351/07
Nr 83 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  12 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 333/08
Nr 84 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  12 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 459/07

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10/2009  

 

ZARZĄDZENIA:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

OBWIESZCZENIE:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

OGŁOSZENIE:

Nr 5  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa-Okęcie

 

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9/2009  

 

DECYZJE:

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego

KOMUNIKATY:

Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 257/09

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 400/07

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 344/07

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 8/2009  

DECYZJE:

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Bezpieczeństwa Lotów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

OBWIESZCZENIE:

Nr 6  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych

WYTYCZNE:  

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Europejską Organizację Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) – „Specyfikacja EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego”

KOMUNIKATY:

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 233/08

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 612/08

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 444/08

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 485/08

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 424/09

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 295/09

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7/2009  

ZARZADZENIE:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego „Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa” 

OBWIESZCZENIE:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 5 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – OPS

OGŁOSZENIE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Szczecin-Goleniów

KOMUNIKATY:

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 317/08

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 614/08

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 530/08

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 186/09

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 225/09

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 101/05

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 640/08

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 474/08

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 471/08

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6/2009

OBWIESZCZENIE:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie opłat trasowych

KOMUNIKATY:

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 728/08

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 559/08

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 604/08

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 432/07

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 308/06

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 498/08

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5/2009 

DECYZJE:

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wytycznych prowadzenia egzaminu na typ statku powietrznego dla mechaników obsługi technicznej statku powietrznego"

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

OBWIESZCZENIE:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2009 

KOMUNIKATY:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 293/07

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 136/03

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 270/07

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 359/06

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 292/07

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 269/06

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 315/07

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 052/04

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 258/07

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia. 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 150/06

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 608/08

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 608/08

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 216/04

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 230/07

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 265/07

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 567/08

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 164/07

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 475/08

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 500/08

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 501/08

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 249/08

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 242/08

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 316/08

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 114/07

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 125/08

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 125/06

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 202/07

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 161/07

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  11 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 121/07

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 756/08

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 810/08

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 731/08

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 757/08

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 532/08

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 460/07

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 116/06

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 338/07

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 573/08

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 691/08

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 276/07

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wpisywania uprawnień na motoszybowce (TMG) do licencji szybowcowej

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 95/06

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 312/07

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano w 2008 r. dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 728/08

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3/2009 

ZARZĄDZENIA:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC

DECYZJE:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

OBWIESZCZENIE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

KOMUNIKATY:

Nr 136 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 181/03

Nr 137 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 108/06

Nr 138 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 522/08

Nr 139 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 104/04

Nr 140 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 332/07

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 171/05

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 415/08

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 143/07

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 177/07

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 383/07

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 202/08

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 355/07

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 330/07

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 189/08

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 162/05  

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2/2009 

ZARZĄDZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców zmiana 2 do wydania 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 3 do wydania 3.

OBWIESZCZENIE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych.

OGŁOSZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o.

 Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.

KOMUNIKATY:

Nr 126 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 245/06.

Nr 127 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 360/06.

Nr 128 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 486/07.

Nr 129 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 471/07.

Nr 130 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 241/06.

Nr 131 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 310/06.

Nr 132 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 295/08.

Nr 133 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  2 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 269/04.

Nr 134 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 343/07.

Nr 135 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  16 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 315/08.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2009 

KOMUNIKATY:  

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 132/06.

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 164/04.

 Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 188/04.

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 180/04.

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 093/05.

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 092/04.

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 192/04.

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 260/06.

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 342/06.

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 268/06.

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 140/03.

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 97/03.

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 235/06.

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 212/06.

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 165/04.

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 149/05.

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 154/04.

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 141/04.

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 280/06.

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 238/06.

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 238/04.

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 179/05.

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 112/06.

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 110/04.

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 056/05.

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 096/05.

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 372/06.

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 287/06.

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 163/06.

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 194/05.

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 132/04.

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 127/05.

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 285/06.

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 054/06.

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 311/04.

Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 039/06.

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 082/05.

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 176/04.

Nr 79 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 087/04.

Nr 80 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 206/04.

Nr 81 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 261/06.

Nr 82 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 187/06.

Nr 83 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 257/04.

Nr 84 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 115/03.

Nr 85 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 81/05.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.


W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

 1. przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
 2. instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
 3. uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
 4. opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
 5. ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.

Dzienniki Urzędowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15. Są dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i na płycie CD-ROM

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2008 r.
doc plik do pobrania 91.50 Kb

***  

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14  

ZARZĄDZENIE

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji SAFA.


OBWIESZCZENIA:

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych.

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych.

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.


WYTYCZNE:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przez podmioty prowadzące działalność lotniczą w zakresie przewozu osób, towarów i poczty.


KOMUNIKATY:

Nr 117 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 233/06.

Nr 118 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 277/06.

Nr 119 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 158/06.

Nr 120 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 171/08.

Nr 121 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 94/06.

Nr 122 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 333/07.

Nr 123 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 168/05.

Nr 124 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 212/07.

Nr 125 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 246/07.

Nr 126 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 245/06.

 

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13

DECYZJA

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

OBWIESZCZENIE

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

WYTYCZNE

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Książki Mechanika Lotniczego.

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 8400.

KOMUNIKATY

Nr 107 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 499/07.

Nr 108 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 208/07.

Nr 109 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 204/06.

Nr 110 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 402/07.

Nr 111 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 377/07.

Nr 112 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 224/07.

Nr 113 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 331/06.

Nr 114 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia  31 października  2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 624/08.

Nr 115 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 262/06.

Nr 116 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  31 października  2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 119/07.

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12

ZARZĄDZENIE

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

DECYZJA

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw wypracowania propozycji stanowiska Polski przedstawianego na forum międzynarodowych organizacji lotniczych.

OBWIESZCZENIE

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

KOMUNIKATY:

Nr 94 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 147/07

Nr 95 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 181/06

Nr 96 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 224/06

Nr 97 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 245/04

Nr 98 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 179/06

Nr 99 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 514/08

Nr 100 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 536/08

Nr 101 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 135/03

Nr 102 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 241/05

Nr 104 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 185/03

Nr 105 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 110/03

Nr 106 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 153/06

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Nr 11  z dnia 14 października 2008 r.

 

ZARZADZENIA:

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego „Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa”.

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmiany „Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa”.

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

DECYZJE:

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.
 
 

KOMUNIKATY:

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 11/07.

 Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 83/05.

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 373/07.

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 182/06.

Nr 79 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 519/07.

Nr 80 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 410/07.

Nr 81 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 270/06.

Nr 82 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 296/06.

Nr 83 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 202/06.

Nr 84 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 499/08.

Nr 85 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 62/06.

Nr 86 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 533/08.

Nr 87 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 264/05.

Nr 88 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 503/08.

Nr 89 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 209/06.

Nr 90  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 153/04.

Nr 91 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 283/06.

Nr 92 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 166/06.

Nr 93 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 201/03.


Dziennik Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 11 z dnia 14 października 2008 r.
pdf pobierz plik 1.02 Mb

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Nr 10  z dnia 12 września 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 6 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – FCL 2.


KOMUNIKATY:

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 154/07.

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 139/06.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 80/04.

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 241/04.

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 67/04.

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 167/04.

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 144/03.

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 37/05.

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 38/05.

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 280/04.

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 161/05.

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 237/06.

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 162/07.

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 176/06.

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 124/07.

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 86/04.

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 85/04.

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 143/04.

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 113/04.

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 279/04.

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 183/04.

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 178/04.

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 227/04.

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 186/05.

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 300/07.

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 174/07.

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 457/07.

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 364/07.

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 090/07.

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 455/07.

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 217/06.

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia
lotniczego nr 102/06.

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 211/06.

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 276/06.

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 218/06.

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 149/04.

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 470/08.

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 203/08.

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 175/06.

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 67/05.

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 285/04.

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 376/06.

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 125/05.

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 71/05.

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 064/03.

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 192/05.

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 390/07.

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 23/05.

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie okresu międzyremontowego lotniczych silników tłokowych.

Nr  74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie obowiązywania Biuletynów Serwisowych 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Nr 9  z dnia 1 sierpnia 2008 r.

 Zarzadzenia:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców zmiana 1 do wydania 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 2 do wydania 2.

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Obwieszczenia:

Nr  21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie listy instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa cywilnego z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Decyzje:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Wytyczne:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie wykorzystania materiału informacyjnego zawartego w opracowanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Doc 9849 AN/457.

Komunikaty:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 70/05.

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 031/07.

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 196/05.

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 026/07.

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 273/07.

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 153/07.

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 236/07.

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 102/03.

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 163/07.

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 419/07.

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 274/07.

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 320/07.

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 307/07.

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 226/04.

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 376/07.

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 063/03.

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 035/03.

 *** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zarzadzenia:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w 2008 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie.

Decyzje:

Nr 15  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Wytyczne: 

Nr 9  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO|) – Doc 9674 AN/946

 


*** 
  Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 7 z dnia 9 czerwca 2008 r.


Zarzadzenia:


Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Certyfikacji Lotnisk.

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu  lotniczego.

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nr 18 Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Egzaminatora Praktycznego- Samoloty i Śmigłowce wersja 18/2005.

Obwieszczenia:

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zawiadomienia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o różnicach występujących pomiędzy systemem krajowego prawa lotniczego a Załącznikami do Konwencji Chicagowskiej.

Wytyczne:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) -  Doc 4444.

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia przepisów Wytycznych Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie harmonogramu i procedury certyfikacji lotnisk.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9859.

 

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 30 maja 2008 r.


Zarzadzenia:


Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2006 r. w  sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu lotniczego.

Obwieszczenia:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 12 i 13 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 1.

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 4 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 3

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 7 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 1.

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 5 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 3.

Wytyczne:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 8400.

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 8168.

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 7030.

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9328.

Decyzje:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika  lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO).

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika  lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO).

 

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 16 maja 2008 r.

Zarzadzenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i sposobu obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie lotnictwa Cywilnego

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury obiegu dokumentów przy wydawaniu lub odmowie wydania licencji z uprawnieniem do przeprowadzania korespondencji radiotelefonicznej w języku angielskim, wpisania lub odmowy wpisania uprawnienia do przeprowadzania korespondencji radiotelefonicznej w języku angielskim albo potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia biegłości języka angielskiego na poziomie wymaganym przez Załącznik nr 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lutego 2008 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

Decyzje:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Krajowego Koordynatora Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

Obwieszczenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikaty:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie tłumaczeń dokumentacji eksploatacyjno-technicznej statku powietrznego

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Decyzja:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej 

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy Prawo lotnicze

Ogłoszenie:

Nr 2 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina 

Obwieszczenia:
Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załacznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załacznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załacznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilengo z dnia 21 kwietnia 2008 r. o sprostowanu błędu.

Komunikaty:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 marca 2008 r. na podstwie par 31.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz.225)

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

 Zarządzenia:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 31 marca 2008 r.

Zarządzenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ogłoszenie:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lutego 2008 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta.

Obwieszczenia:

Nr 3 z dnia 12 marca 2008 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 4 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikaty:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia wzoru instrukcji operacyjnej dla lotnisk wykorzystywanych wyłącznie dla lotów VFR.

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 297/05. 

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 31 marca 2008 r.
  pdf pobierz plik pdf 852.09 Kb


                                                      ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 8 lutego 2008 r.

Zarządzenia:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie organizacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpatrywania skarg i wniosków

Decyzja:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Obwieszczenia

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie opłat nawigacyjnych

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 października2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikaty:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 002/06

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 077/06

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 148/03

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 145/05

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 025/05

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 096/03

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 105/03

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 152/05

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 165/05

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 104/035

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 271/04

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 163/05

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 107/03

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 219/06

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 076/03

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 109/03

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 028/03

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 141/03

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 142/05

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. 022 520 73 14,
022 520 73 15.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 15 listopada 2007 r.

Zarządzenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla statków powietrznych o MTOM poniżej 5 700 kg"

Decyzja:

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Wytyczne:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustanowienia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part - 147

Komunikaty:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 006/06

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 147/05

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 292/05

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 031/05

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 259/05

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 131/05

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 106/05

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 016/05

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 31/06

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 063/04

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 061/06

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 341/06

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 101/06

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 256/06

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 228/04

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 077/03

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 112/03

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 214/06

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 237/04

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 15 listopada 2007 r. pdf pobierz plik pdf 759.66 KB


Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 1 października 2007 r.

Zarządzenie:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenie do stosowania "Raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla statków powietrznych o MTOM poniżej 5 700 kg"

Decyzja:

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad wyznaczania i oznakowania stref ochronnych ILS

Obwieszczenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 1 października 2007 r. pdf pobierz plik pdf 265.56 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 4 lipca 2007 r.

Decyzja:

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Ogłoszenia:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz-Szwederowo

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika

Obwieszczenie:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 4 lipca 2007 r.  pdf pobierz plik pdf 173.80 KB

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 18 maja 2007 r.

Zarządzenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147

Decyzja:

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Obwieszczenia:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie listy instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 18 maja 2007 r. pdf pobierz plik pdf 199.33 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Zarządzenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 marca 2007 r. uchylające wytyczne w sprawie kierowania lotami szkolnymi

Komunikat:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano w 2007 r. dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 17 kwietnia 2007. pdf pobierz plik pdf 166.16 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 20 marca 2007 r.

Zarządzenie:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Decyzja:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Komunikat:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie.

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. 022 520 73 14, 022 520 73 15.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 20 marca 2007 r. pdf pobierz plik pdf 212.24 KB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK