Ciągła zdatność do lotu

Program Obsługi Technicznej
Pokładowy dziennik techniczny
Zdatność do lotu
Wykaz organizacji
Personel przeglądu zdatności do lotu
Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC 


Nadzór nad zdatnością do lotu i utrzymaniem ciągłej zdatności statków powietrznych zarejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych (LTR) w kraju i za granicą, prowadzony w imieniu Prezesa Urzędu przez Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych (LTT-1):

 • dla statków powietrznych wykorzystywanych w zarobkowym przewozie lotniczym, skomplikowanych technicznie statków powietrznych z napędem silnikowym oraz statków powietrznych z silnikami turbinowymi realizuje bezpośrednio LTT-1;
 • dla pozostałych statków powietrznych realizują LTT-1 oraz Delegatury Terenowe ULC zgodnie z podziałem administracyjnym dotyczącym miejsca stałego bazowania statku powietrznego lub siedziby organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

Prowadzony nadzór obejmuje między innymi:

 • orzekanie na wniosek właściciela / użytkownika lub organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu o zdatności technicznej statków powietrznych będących w eksploatacji:
 • wydawanie / odnawianie ważności świadectwa zdatności do lotu (CofA);
 • wydawanie eksportowych świadectw zdatności do lotu (ExCofA);
 • zatwierdzanie warunków do lotu i wydawanie "Zezwoleń na loty" (PtF);
 • wydawanie "Zezwoleń na lot w szczególnych okolicznościach" (SPtF);
 • wykonywanie przeglądów zdatności dla statków powietrznych nie wykorzystywanych w zarobkowym przewozie lotniczym (non CAT) o MTOM≤2730 kg;
 • wydawanie poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (ARC – EASA form 15A);

 • kwalifikowanie personelu wykonującego przeglądy zdatności do lotu i przedłużającego ważność poświadczeń ARC - nadzór prowadzi Inspektorat Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością (LTT-2);

 • zatwierdzanie programów i zmian do programów obsługi technicznej i programu niezawodności;

 • zatwierdzanie pokładowego dziennika technicznego i jego zmian dla zarobkowego transportu lotniczego i jeśli jest to wymagane dla działalności zarobkowej innej niż zarobkowy transport lotniczy;

 • zawieszanie / cofanie wydanych dokumentów zdatności;

 • monitorowanie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego obejmujące inspekcje statków powietrznych:
 • przeprowadzane podczas obsługi technicznej, obejmującej w całości wybrane aspekty zdatności do lotu statku powietrznego;
 • przeprowadzane na płycie podczas użytkowania statku powietrznego, przeprowadzone w celu monitorowania widocznego stanu zdatności do lotu statku powietrznego;
 • opiniowanie Listy Minimalnego Wyposażenia (MEL) oraz wniosków o wykonywanie operacji specjalnych w zakresie zdatności do lotu statków powietrznych - nadzór prowadzi Departament Operacyjno-Lotniczy (LOL);

 • monitorowanie raportowania i analizę usterek odłożonych na podstawie zastosowania procedury jednorazowego przedłużenia czasu na usunięcie usterki;

 • analizę w porozumieniu z Inspektoratem Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3) zgłoszeń zdarzeń lotniczych dotyczących poważnych uszkodzeń i usterek stwierdzonych na statkach powietrznych i określanie działań korekcyjnych, które powinny być podjęte, jeśli zdarzenia te mają wpływ na zdatność do lotów.

 

Druki i wzory dokumentów

Program Obsługi Technicznej

Wniosek o Zatwierdzenie programu obsługi technicznej na zgodność z Part-M / PL-6

docxplik do pobrania91.31 KB

 

Lista kontrolna zatwierdzania Programu obsługi technicznej i/lub Programu niezawodności

docxplik do pobrania71.23 KB

Lista kontrolna zgodności Programu obsługi technicznej / Programu niezawodności

docxplik do pobrania66.77 KB

Wzór programu obsługi zgodnego z PL-6
pdfplik do pobrania360.41 KB

 

Zalecany wzór programu obsługi technicznej zgodny z Part-M AMC M.A.302(e) dla statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym

docxplik do pobrania83.97 KB

Zalecany wzór Bazowego programu obsługi technicznej zgodny z Part-M AMC M.A.302(e) dla statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym
docxplik do pobrania76.75 KB

 

Wzory karty zatwierdzenia Programu obsługi technicznej i/lub Programu niezawodności
docxplik do pobrania36.83 KB

 

(zatwierdzenie bezpośrednie)

docxplik do pobrania36.71 KB

 

(zatwierdzenie pośrednie)

docxplik do pobrania29.83 KB

(zatwierdzenie programu niezawodności)

 
Pokładowy dziennik techniczny


Wniosek o Zatwierdzenie pokładowego dziennika technicznego
docxplik do pobrania84.21 KB

Wzory karty zatwierdzenia Pokładowego dziennika technicznego
docxplik do pobrania36.64 KB
(PDT zgodny z M.A.306)
docxplik do pobrania36.93 KB
(PDT zgodny z wymaganiami krajowymi)

 Zdatność do lotu

Wniosek o wydanie pozwolenia na tymczasowe odstępstwo (Exemption) od istotnych wymagań, ustanowionych w Rozporządzeniu Podstawowym 216/2008 i jego przepisach wprowadzających
docxplik do pobrania62.6 KB
Wniosek o wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia zdatności do lotu
docxplik do pobrania72.27 KB
Rekomendacja do wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu
docxplik do pobrania252.01 KB
Wniosek o wydanie Zezwolenia na Loty
docxplik do pobrania61.25 KB
Wniosek o Zatwierdzenie warunków wykonywania lotu dla Zezwolenia na loty
docxplik do pobrania98.08 KB
Wniosek o wydanie Świadectwa Zdatności do lotu (EASA)
docxplik do pobrania76.38 KB
Wniosek o wydanie świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport
docxplik do pobrania67.67 KB
Wniosek o wydanie / odnowienie ważności Świadectwa Zdatności do lotu statku powietrznego zgodnego z Aneksem 8 ICAO
docxplik do pobrania70.37 KB
Wniosek o wydania Zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach
docxplik do pobrania61.66 KB

Tymczasowe zezwolenie na wlot obcego statku powietrznego niemającego ważnego świadectwa zdatności do lotu

Dotyczy: Zezwolenia na wlot i wykonywanie lotów niehandlowych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej statku powietrznego niemającego ważnego świadectwa zdatności do lotu w rozumieniu Załącznika 8  do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. lub w warunkach nieprzewidzianych w świadectwie zdatności  do lotu, jeżeli świadectwo zdatności do lotu zostało wydane.

Uwaga: Zezwolenie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 MIESIĄCE. Wnioski proszę składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
ltt@ulc.gov.pl nie później niż 7 dni przed planowanym przekroczeniem granicy polskiej przestrzeni powietrznej.

Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Wykaz uprawnień EASA_Part MG

pdfplik do pobrania239.85 KB


Wykaz uprawnień krajowych, ANEKS II_Part MG
pdfplik do pobrania111.28 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych
pdfplik do pobrania55.95 KBWykaz organizacji zarządzania ciągłą zdatnością CAMO wg PL-6
pdf plik do pobrania 42.68 Kb
Druk EASA ULC form 2
docplik do pobrania234 KB

 Personel nominowany / przeglądu zdatności do lotu

 

EASA form 4 wraz z instrukcją
docxplik do pobrania88.81 KB

(Form 4)

pdfplik do pobrania226.55 KB
(Instrukcja)

Formularz weryfikacji ARC
docxplik do pobrania21.07 KB

Procedura przeglądu zdatności do lotu wykonywanego przez personel Part-66 dla statków powietrznych ELA1
pdfplik do pobrania666.61 KB

Listy kontrolne przeglądu zdatności wykonywanego przez personel Part-66 dla statków powietrznych ELA1
docxplik do pobrania95.75 KB

(Raport z przeglądu zdatności do lotu SP ELA1)docxplik do pobrania70.95 KB

(Raport z oględzin fizycznych – dotyczy SP innych niż balony)

docxplik do pobrania58.77 KB

(Raport z oględzin fizycznych – dotyczy balonów)


docxplik do pobrania58.04 KB
(Przegląd statku powietrznego ELA 1 - wykaz niezgodności)

  Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC

 

Informacja z dnia 15.05.2013 roku dotycząca stosowania gaśnic halonowych i ich zamienników na pokładach statków powietrznych
 pdfplik do pobrania99.36 KB

Wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stosowania Biuletynów Serwisowych
pdfplik do pobrania1.6 MB

 Wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie specjalnych programów obsług strukturalnych
pdfplik do pobrania -Wytyczne nr 8
docxFormularz oceny ryzyka50.37 KB

docxBrak przeciwskazań technicznych35.77 KB

Wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych
pdfplik do pobrania4.89 MB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK