Dokumentacja techniczna

Wydział Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej (LTT-4) zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z dokumentacją techniczną statków powietrznych zarejestrowanych i eksploatowanych w kraju, publikowaną przez producentów sprzętu lotniczego, posiadaczy certyfikatu typu (TC – Type Certificate) oraz publikowaną przez EASA i obce nadzory lotnicze, oraz spraw polegających na jej pozyskaniu, aktualizacji posiadanych wzorców oraz przygotowaniu zestawień dotyczących aktualności tejże dokumentacji.

W zakresie dotyczącym dokumentacji technicznej, do zadań Wydziału należy m.in.:

  • Przechowywanie oraz uaktualnianie wzorców Instrukcji Użytkowania w Locie (IUL), Instrukcji/Programu Obsługi Technicznej (IOT, POT), Instrukcji Napraw oraz List minimalnego wyposażenia (MEL) statków powietrznych zarejestrowanych w RCSP,
  • Przygotowywanie Informacji o stanie aktualności dokumentacji (IUL, IOT) statków powietrznych zarejestrowanych w RCSP,
  • Prowadzenie współpracy z producentami sprzętu lotniczego, w zakresie pozyskania informacji odnośnie aktualności dokumentacji,
  • Prowadzenie bazy adresowej komórek zajmujących się Dyrektywami Zdatności w EASA i zagranicznych nadzorach lotniczych,
  • Przygotowywanie okresowych zestawień Dyrektyw Zdatności wydawanych przez EASA, zagraniczne nadzory lotnicze i ULC,
  • Publikacja na stronie internetowej Dyrektyw Zdatności wydanych przez ULC,
  • Przechowywanie oraz ewidencja wydanych Certyfikatów Typu wraz z arkuszami danych,
  • Zabezpieczanie Departamentu Techniki Lotniczej w druki dotyczące zdatności do lotu.

 ***

Informacja dla użytkowników Continental TSIO550-K
CRITICAL SERVICE BULLETIN
pdfplik do pobrania351.82 KB

***

 Informacja  do  wszystkich użytkowników samolotów D4 Fascination (wszystkich wariantów), o wprowadzeniu zaleceń zdatności do lotu:
1) dla samolotów typu D4 Fascination z certyfikatem typu TC EASA.A.019 – zawartych w biuletynie  ADxC-28-SB-002 Issue A, dated 26 March 2015, wydanym przez posiadacza certyfikatu typu, firmę AD&C
2) dla samolotów D4 „Fascination”- różnych wariantów, zaliczonych do Aneksu II, Rozporządzenia UE nr 216/2008 – zaleceń zawartych w Dyrektywie Zdatności (AD)- LTA-Nr.: LSG 14-002, wydanej przez DEUTSCHER AERO CLUB e.V.
Na podstawie wstępnej analizy przyczyn wypadku samolotu (German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation – BFU) stwierdzono, że pęknięcie i złamanie skrzydła  spowodowane było utratą wyważenia masowego lotki na skutek usterkowego jego połączenia z lotką. Badanie wypadku jest w nadal w toku. Użytkownicy samolotów D4 Fascinaton powinni zastosować się do zaleceń zdatności do lotu określonych w ww. dokumentach.

***

Informacja zgodnie z dyrektywą (EASA AD 2016-0026) dla mechaników spadochronowych
(Dotyczy: HEINRICH MERTENS 10-30/24, 12-61/24 R oraz 12-82/23)
W związku z opublikowaniem Dyrektywy EASA 2016-0026oraz zawartym w niej stwierdzeniem:
„Ponieważ spadochrony ratownicze nie są "obowiązkowym" wyposażeniem określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012 (Operacje lotnicze) i nie są uważane za "zainstalowany sprzęt" na statku powietrznym, spadochrony ratownicze nie są przedmiotem rozporządzenia Komisji (UE) 1321 / 2014 (część M). Jednak właściciele i użytkownicy spadochronów ratowniczych muszą być zgodni z AD w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012, pkt ORO.GEN.155 (b) i NCO.GEN.145 (b).”

oraz zgodnie z krajowym rozporządzeniem (Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 marca 20013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze  do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków - Dz. U.  z 2013 r, poz. 440 z późn. zm. - załącznik nr 4 „spadochrony”) mechanicy spadochronowi mają obowiązek posiadania list podmiotów (z danymi kontaktowymi) dla których obsługiwały spadochrony lub dopuszczały je do skoków (niezależnie czy spadochrony są w systemie „easowskim” czy krajowym). Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami mechanicy spadochronowi przekazują  informację o ograniczeniach lub zakazie używania danego typu sprzętu spadochronowego podmiotom, którym dla ich spadochronów zostały wydane karty sprzętu spadochronowego lub dokonały w dokumentach poświadczeń.

***
 Dyrektywy Zdatności wydane przez EASA

 ***
Dyrektywy Zdatności wydane przez ULC

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK