Przepisy i standardy międzynarodowe

Kompletowaniem i aktualizacją zbiorów międzynarodowych przepisów i wymagań technicznych w zakresie techniki lotniczej zajmuje się Wydział Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej (LTT-4).

Od 1.05.2004 roku istotnym źródłem prawnym dla polskich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność w zakresie techniki lotniczej (projektowanie, produkcja i obsługa techniczna statków powietrznych, części i wyposażenia) jest prawo europejskie.

Najważniejsze dokumenty w tym zakresie można podzielić na trzy grupy:

•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji Europejskiej,
•    wymagania techniczne, tzw. specyfikacje certyfikacyjne (certification specifications),
•    akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i wytyczne (acceptable means of compliance and guidance material).
Rozporządzenia są w całości wiążące i podlegają bezpośredniemu stosowaniu we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Najważniejsze rozporządzenia związane z techniką lotniczą to:

  • Rozporządzenie (WE) 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (tzw. rozporządzenie podstawowe),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (zastępujące rozporządzenie Komisji (WE)1702/2003),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (zastępujące rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 628/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie metod pracy stosowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego przy prowadzeniu inspekcji standaryzacyjnych i monitorowaniu stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/2008,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.


Rozporządzenia unijne oraz zmiany do nich, wraz z tłumaczeniem na język polski zweryfikowanym przez służby prawne Rady i Komisji Europejskiej, dostępne są w serwisie prawnym EUR-Lex na portalu Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych EASA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) – w zakresie dotyczącym kompetencji Agencji.

Na stronach internetowych EASA publikowane są również specyfikacje certyfikacyjne, akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i wytyczne oraz inne decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA (EASA Executive Director). Jako dokumenty niższego rzędu nie są one jednak tłumaczone na język polski w organach UE. Dlatego ULC podjął się zadania dokonania tłumaczenia na język polski istotniejszych spośród ww. dokumentów. W przypadku zainteresowania  otrzymaniem wersji polskiej wybranych dokumentów prosimy o kontakt z Wydziałem Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej (LTT-4) ltt@ulc.gov.pl celem uzyskania informacji o ich dostępności w języku polskim. Należy mieć tu na uwadze, że przekłady te mają charakter wyłącznie roboczy (nie są weryfikowane przez służby prawne organów UE). Dlatego, w przypadku powstania wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów, do ostatecznej analizy powinien służyć tekst w języku angielskim.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK