Dotyczy: Zezwolenia na wlot i wykonywanie lotów niehandlowych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej statku powietrznego niemającego ważnego świadectwa zdatności do lotu w rozumieniu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. lub w warunkach nieprzewidzianych w świadectwie zdatności do lotu, jeżeli świadectwo zdatności do lotu zostało wydane.
Uwaga:
1.    Zezwolenie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 MIESIĄCE.
2.    Wyłącza się z obowiązku uzyskania tymczasowego zezwolenia na lot, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy, statki powietrzne zarejestrowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które posiadają, wydane w państwie rejestracji, ważne dokumenty potwierdzające zdatność do lotu inne niż świadectwo zdatności do lotu.
3.    Wnioski proszę składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ltt@ulc.gov.pl nie później niż 7 dni przed planowanym przekroczeniem granicy polskiej przestrzeni powietrznej.

Wniosek o wydanie tymczasowego zezwolenia na wlot 

docxplik do pobrania23.53 KB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK