Formularze sprawozdań

Przypominamy wszystkim użytkownikom statków powietrznych (zarejestrowanych w rejestrze cywilnych statków powietrznych) o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2016 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 r.

Dla ułatwienia sporządzenia takiego sprawozdania można skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pracownicy Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania w formacie Excel (podpis nie jest konieczny) prosimy przesyłać pod adres:
e-mail:  lbb-1@ulc.gov.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 22 520 75 00 lub 22 520 73 97 

1. Formularz w formacie Excel - "Sprawozdanie z wykonania zadań lotniczych za rok 2016"

xlsxplik do pobrania15.15 KB 

UWAGA: „II. CZĘŚĆ B - Zestawienie zdarzeń lotniczych zaistniałych u sporządzającego sprawozdanie w danym roku.” znajduje się w 2 arkuszu Formularza w formacie Excel zatytułowanym „CZĘŚĆ  B”, tak jak to zaznaczono czerwoną strzałką i obwódką na rysunku poniżej.

przyklad excel formuarz 2107 wypadki lotnicze

2.Formularze sprawozdań z danymi przykładowymi


docdemo169 KB
docdemo275 KB

4. Instrukcja dotycząca wypełniania sprawozdania:

1) Formularz wypełniają podmioty lotnictwa cywilnego według właściwości, zgodnie z art. 135 d Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
2) Właściciel albo użytkownik statku powietrznego na dzień 31 grudnia 2016 r., jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania za cały rok.
3) Termin przesyłania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego „SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ LOTNICZYCH W ROKU 2016, upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku.
4) Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
5) W części A, należy podać dane dotyczące użytkowanych statków powietrznych (bez względu na formę własności);
6) W części B, przy opisywaniu zdarzeń lotniczych, należy kierować się niżej podanym schematem opisu:
a. liczba porządkowa;
b. data zaistnienia zdarzenia;
c. klasa zdarzenia lotniczego oraz numer ewidencyjny nadany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL);
d. typ i znaki rejestracyjne statku powietrznego (jeśli dotyczy);
e. krótka informacja o podjętych działaniach profilaktycznych następczych (naprawcze lub zapobiegawcze) przez podmiot lotniczy;
f. krótka informacja o podjętych działaniach profilaktycznych przez podmiot lotniczy;
7) Sprawozdanie podpisuje właściciel albo użytkownik statku powietrznego lub inna osoba upoważniona.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK