Zasady prowadzenia RLUN

Rejestr LUN
Zgodnie z ust. 1 art. 88 Ustawy - Prawo lotnicze Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi Rejestr lotniczych urządzeń naziemnych.
Zgodnie z pkt 1. § 8 Rozporządzenia MIiB z z dn. 06-12-2016 w sprawie LUN, urządzenia wykorzystywane w ramach Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (EATMN) wpisywane są do RLUN w części A (RLUN-A), urządzenia wykorzystywane poza EATMN – wpisywane są do RLUN w części B RLUN-B), a urządzenia VAN – wpisywane są do RLUN w części C (RLUN-C).

Inicjatorem wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do RLUN lub zmiany we wpisie w RLUN jest zarządzający lotniczym urządzeniem naziemnym, który przesyła do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiednio:
1. „Wniosek o wpis do RLUN” z odpowiednimi załącznikami.
2. „Wniosek o zmianę we wpisie w RLUN” z odpowiednimi załącznikami.
3. „Wniosek o wykreślenie z RLUN”.


Za wpisanie LUN do RLUN lub zmianę wpisu w RLUN pobierane są opłaty z zgodnie z Ustawą – Prawo lotnicze, dział Opłaty lotnicze, tabela nr 1, część III, pkt 3.13. nr czynności 34 - Tabela opłat lotniskowych, wg stawek określanych co roku w publikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniu ministra właściwego ds. transportu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat lotniczych.

Opłatę lotniczą za wpis lub zmianę wpisu w RLUN należy wnieść na nw. konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Tytułem: "Wpis do RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.13. cz. 34"

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK