Testowanie beaconów 406MHz

Drukuj

Testowanie nadajników sygnału niebezpieczeństwa ELT-EPIRB-PLB 406MHz może odbyć się według następujących sposobów:

  1. Wykorzystanie podczas testu, przełącznika SELF-TEST na obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa;
  2. Zastosowanie jednego z dwóch protokołów kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa: Test User Protocol lub Test Location Protocol;
  3. Aktywację nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, tzw. LIVE TEST.

Wykorzystanie podczas testu przełącznika SELF-TEST na obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa

Zastosowanie podczas testu przełącznika SELF-TEST na  obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa nie skutkuje wysłaniem przez sam nadajnik sygnału niebezpieczeństwa.

SELF-TEST umożliwia tylko i wyłącznie „samosprawdzenie” nadajnika sygnału niebezpieczeństwa oraz dokonanie testu na częstotliwości alarmowej 121.5MHz.

Zastosowanie jednego z dwóch protokołów kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa: Test User Protocol lub Test Location Protocol


Użycie podczas testu nadajnika sygnału niebezpieczeństwa Test User Protocol lub Test Location Protocol wymaga, na czas testu, przekodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa.

Sygnał jest wysyłany przez nadajnik sygnału niebezpieczeństwa, odbierany przez satelitarne elementy Systemu COSPAS-SARSAT, identyfikowany jako sygnał testowy i przekazywany służbom poszukiwawczo-ratowniczym danego państwa, na terytorium którego taki test nadajnika sygnału niebezpieczeństwa jest przeprowadzany

Jaki zastosować protokół kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa na czas wykonywania testu:

Aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, tzw. LIVE TEST

Ze względu na specyficzny charakter, LIVE TEST powinien być ograniczony do minimum, albowiem aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej stymuluje początek do rozpoczęcia działań i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej.

Podczas przeprowadzania LIVE TEST nadajnik sygnału niebezpieczeństwa wysyła sygnał, który jest odbierany przez satelitarne elementy Systemu COSPAS-SARSAT, identyfikowany jako sygnał niebezpieczeństwa i przekazywany służbom poszukiwawczo-ratowniczym danego państwa, na terytorium którego nastąpiła aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa.

Informacje dodatkowe

Za wyjątkiem przeprowadzania SELF-TEST, każde testowanie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa wymaga uzyskania zgody od właściwego terytorialnie Centrum Kontroli Misji (Mission Control Centre-MCC) Systemu COSAPAS-SARSAT.


Urząd Lotnictwa Cywilnego jest Agencją Współpracującą z Międzynarodowym Programem COSPAS-SARSAT, testy nadajników są koordynowane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego, usytułowany w PAŻP, dlatego wszystkie informacje o konieczności przeprowadzenia testu nadajnika sygnału niebezpieczeństwa należy przekazać najpóźniej na trzy dni przed wykonaniem testu na adres arcc@pansa.pl i do wiadomości na adresy: kz.atm@pansa.pl i asar@ulc.gov.pl

Informacja taka powinna zawierać:

Tak przygotowana informacja o teście nadajnika sygnału niebezpieczeństwa jest przesyłana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do właściwie terytorialnego Centrum Kontroli Misji Systemu COSAPAS-SARSAT, jak również do Ośrodka Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (ARCC Warszawa) jako organu odpowiedzialnego za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez mobilne jednostki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (służby ASAR) w całym FIR Warszawa.
 
W przypadku jeżeli nastąpi niezamierzona aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa – aktywacja nie związana z realnym zagrożeniem, lub konieczność przeprowadzenia nieplanowanego testu nadajnika (nie dotyczy: SELF-TEST) – o zaistniałej sytuacji należy natychmiast poinformować ARCC Warszawa (tel.: 22 574 51 90 lub 885 745 190, adres e-mail: arcc@pansa.pl) lub najbliższy organ zapewniający służbę kontroli lotniska (TWR). Dane kontaktowe organów zapewniających służbę TWR w FIR Warszawa dostępne są w AIP Polska.

Pamiętajmy, że:


W przypadku dodatkowych pytań związanych z testowaniem nadajników sygnału niebezpieczeństwa, prosimy o kontakt z:

Departamentem Żeglugi Powietrznej

Wydziałem Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego

tel.: 22/520 72 27
 
e-mail: asar@ulc.gov.pl