Kliknij, by wydrukować tę stronę

11.03.2020 Aktualizacja: 16.10.2020

Informacja na temat sesji egzaminacyjnych w ULC [aktualizacja: 16.10.2020 r.]

Zawieszenie październikowej sesji egzaminacyjnej

W związku objęciem Warszawy czerwoną strefą od 17 października 2020 roku informujemy, że egzaminy teoretyczne w drugim tygodniu sesji październikowej (19-23/10/2020) zostają wstrzymane. Zawieszona część październikowej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w innym terminie, który zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.

Informacje z poprzedniego komunikatu dotyczącego przeprowadzania sesji w dodatkowym terminie pozostają wiążące. Czytaj więcej>>>

***

Referring to the below announcements, in connection with the announcement that Warsaw will be included in the red zone from 17/10/2020, we would like to inform you that theoretical exams in the second week of the October sitting (19-23/10/2020) are suspended. The suspended part of the October examination sitting will be held in an appointed date, which will be announced in a separate announcement. The information from the below publication regarding the holding of sitting at an additional time remain binding. Read more>>>

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem sesji na rok 2020 w dniach 13-23 października br. odbędzie się komputerowa sesja egzaminacyjna.

Egzaminy prowadzone będą w godzinach 8:00 – 16:00. Osoby z rezerwacją zapraszamy do godziny 12.00. Osoby bez rezerwacji będą zapraszane do rejestracji od godziny 12.30, pod warunkiem, że na sali będą wolne miejsca.

Utrzymany zostaje reżim sanitarny i dodatkowe zasady obowiązujące w sytuacji pandemii.

Ponownie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ostatnim dniu sesji jest zawsze bardzo wielu chętnych chcących przystąpić do egzaminów. Wiąże się to z długim oczekiwaniem w kolejce, a nawet, w wielu przypadkach, brakiem możliwości wejścia na salę egzaminacyjną.

Należy wziąć pod uwagę ewentualne objęcie Warszawy czerwoną strefą, w takim wypadku sesja październikowa zostanie przerwana.

***

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem sesji na rok 2020, w dniach 15-25 września 2020 r. odbędzie się komputerowa sesja egzaminacyjna.
Podobnie jak w poprzednich miesiącach sesja będzie trwała od godz. 8.00 do 18.00. Osoby z rezerwacją zapraszamy do godziny 12.30. Osoby bez rezerwacji będą zapraszane do rejestracji od godziny 13.00, pod warunkiem, że na sali będą wolne miejsca.

Utrzymany zostaje reżim sanitarny i dodatkowe zasady obowiązujące w sytuacji pandemii. Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ostatnim dniu sesji jest zawsze bardzo wielue osób, które chcą przystąpić do egzaminów. Wiąże się to z długim oczekiwaniem w kolejce, a nawet w wielu przypadkach, brakiem możliwości wejścia na salę egzaminacyjną. Prosimy, aby planowali Państwo udział w sesji mając na uwadze powyższe, zwłaszcza w okresie pandemii.

Informujemy również, że od sesji w październiku 2020 roku egzaminy teoretyczne na licencje CPL, ATPL oraz uprawnienia IR, EIR, CB(IR) przeprowadzane będą w oparciu o aktualną wersję bazy pytań ECQB 7.0.

 

***

W związku z planowaną w dniach 9 – 19 czerwca 2020 roku sesją egzaminacyjną informujemy, że w zakładce egzaminy teoretyczne zostały opublikowane dodatkowe zasady zdawania egzaminów teoretycznych z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. Kandydatów prosimy o zapoznanie się z zaleceniami.

Przywrócenie egzaminów teoretycznych – sesja czerwcowa
Informujemy, że czerwcowa sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 9 – 19 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem. Czytaj więcej >>>

 

Information on theoretical examination in June sitting
Please be informed that June sitting will be held from 9 until 19 of June as given in the sitting schedule for 2020. Read more >>>

 

***

Szanowni Państwo,

w ślad za informacją z dnia 10.03.2020 roku na temat wydarzeń planowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do końca kwietnia, odnosząc się do kwestii sesji egzaminów teoretycznych aktualnie prowadzonych w siedzibie ULC w 2020 roku, informujemy, że sesja marcowa (3-13 marca br.) zostanie dokończona – tj. zakończy się w piątek 13 marca br. pod warunkiem, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego.

Jednakże mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna sugeruje, aby w dniach 12 i 13 marca br. osoby, od których sytuacja nie wymaga, aby stawiły się na wspomnianej sesji rozważyły zdawanie egzaminów w innych terminach.

Mając na względzie powyższe, w dniach 12 i 13 marca br. przeprowadzane będą egzaminy jedynie w stosunku do osób posiadających rezerwacje oraz znajdujących się w wyjątkowych sytuacjach (tj. graniczne terminy, ostanie podejścia, dokończenie egzaminów do ATPL rozpoczętych w sesji marcowej).

W trosce o Państwa komfort w strefie ogólnodostępnej przed salą egzaminacyjną przygotowano środki higieny osobistej. Stosowane jest również cykliczne dezynfekowanie stanowisk komputerowych i wietrzanie sali egzaminacyjnej oraz rotacyjne rozsadzanie kandydatów, zaś personel LKE pracować będzie w jednorazowych rękawiczkach. Powyższe działania spowodują, że liczba osób, która będzie mogła wejść na salę egzaminacyjną będzie mniejsza, a co za tym idzie, nieznacznie mogą wydłużyć się kolejki osób oczekujących.

Co do ewentualnych dalszych zmian w planie sesji egzaminacyjnej na 2020 r. będziemy na bieżąco Państwa informować, gdyż sytuacja jest stale monitorowana.

Informacja na temat sesji kwietniowej (LINK)

Informacja na temat sesji majowej (LINK)

Informacja na temat sesji sierpniowej (LINK)


----------------------------------


Ladies and Gentlemen,


Following the website information of 10 March 2020 on the events planned by the Polish Civil Aviation Authority until the end of April, referring to the theoretical examination sessions currently conducted at the headquarters of the Civil Aviation Authority in 2020, please be informed that the March session (3 – 13 March) will be completed – i.e. it will end on Friday, March 13, provided that nothing unforeseen happens.


However, given the situation related to the spread of SARS-CoV-2 virus (COVID 19) on the territory of Poland, for the sake of your safety, the Aviation Examination Board suggests that on March 12 and 13. persons from whom the situation does not require that they come to the abovementioned sessions considered taking exams at some later date.


Due to all the above, on March 12 and 13 this year, exams will be conducted only for persons having reservations and facing exceptional circumstances (i.e. deadlines, last attempts, completion of ATPL examinations started in the March session).


Considering the need to secure your comfort, personal hygiene products are provided in the publicly available area at the examination room, regular disinfection of computer workstations and thorough ventilation of the examination room are carried out, as well as rotary seating of candidates is applied. Additionally, CAA examination staff will work with use of disposable gloves. The above actions will cause that the number of people who will be able to enter the examination room will be smaller, and thus the waiting queues may slightly increase.As for any further changes in the schedule of the 2020 examination sessions, we will keep you informed as the situation is constantly monitored.

Exam session in April (LINK)

Exam session in May (LINK)

Exam session in August (LINK)

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»