Kliknij, by wydrukować tę stronę

12.07.2021 Aktualizacja: 15.07.2021

Informacje dla podróżujących samolotem - WAŻNE

Z dniem 10 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).


Zgodnie z  nowym rozporządzeniem, osoby przylatujące do Polski zobowiązane są do wypełnienia przed odprawą na rejs karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej, dostępnej na stronie www.gov.pl, a w przypadku braku takiej możliwości, w wersji papierowej na pokładzie samolotu.


Z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski, UE zwolnione są osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Oznacza to, że osoby powracające do Polski i podlegające kwarantannie będą mogły zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny. Warunkiem jest uzyskanie przez podróżnego negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Test powinien być wykonany w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy z terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PCz UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2.


Lista państw które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2:

1) Republika Turcji


Rozporządzenie wprowadza do stosowania Unijny Certyfikat COVID.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących karty lokalizacji podróżnego, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Zasady kwarantanny obowiązujące przyjeżdżających do Polski


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen są kierowani na 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, po 7 dniach mogą wykonać test w Polsce - negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny. Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.


Uwaga!
Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.


Ważne! Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie w Unii Europejskiej będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.


Unijny Certyfikat COVID

Jak skorzystać z Unijnego Certyfikatu COVID podczas podróży lotniczej?

Od 1 lipca 2021, obywatele RP mogą podróżować z Unijnym Certyfikatem COVID.

Unijny Certyfikat COVID to ułatwienie w podróżowaniu po UE, w czasie pandemii. Dokument zawiera kod QR i unikatowy identyfikator, umożliwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. 


Unijny Certyfikat COVID informuje o:

Unijny Certyfikat COVID:

Unijny Certyfikat COVID można uzyskać:

• w formie papierowej

  - w punktach szczepień,

  - od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej,

• w formie elektronicznej:

  - Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl,

  - aplikację mojeIKP,

  - aplikację mObywatel.

Unijny Certyfikat COVID mogą otrzymać:

Unijny Certyfikat COVID:

Więcej informacji:

ZALECENIA W PODRÓŻY

Przed podróżą:

• sprawdź warunki wjazdu państwa, do którego podróżujesz,

• sprawdź czy tam dokąd lecisz wymagany jest test, jakiego rodzaju, w jakim języku i na ile przed lotem powinieneś wykonać badanie,

• upewnij się, że na świadectwie badania widnieje:

 - imię i nazwisko podróżnego,

 - numer paszportu lub dowodu osobistego,

 - data badania,

 - nazwa i dane kontaktowe ośrodka przeprowadzającego analizę,

 - technika badania,

 - wynik negatywny,

• sprawdź, jaka dodatkowa dokumentacja podróży obowiązuje w państwie, do którego lecisz.


Zasady obowiązujące w terminalu pasażerskim

Dystans społeczny, obowiązek noszenia maseczek,  to niektóre z zasad, z którymi pasażerowie spotkają się na lotniskach w Polsce i Europie.

Lotniska zapewniają dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zainstalowane są ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk są zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale są regularnie czyszczone i dezynfekowane.


Na lotnisku:

• możesz wykonać badanie przed podróżą. Większość lotnisk oferuje pasażerom punkty badań w terminalu lub jego okolicy,

• obowiązuje noszenie maseczki higienicznej, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie bezpiecznej odległości od innych podróżujących,

• możesz zostać poddany kontroli temperatury,

• obowiązuje zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób.


Zasady obowiązujące na pokładzie samolotu

Personel pokładowy podczas lotu jest wyposażony w maseczki i rękawiczki. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot. Aby maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą, serwis pokładowy jest ograniczony.


Zmiany:

• zwolnienie z kwarantanny dzieci do 12 roku życia, jeśli podróżują wewnątrz UE z zaszczepionymi rodzicami lub rodzice mają negatywny wynik testu,

• szczepionka zwalnia z kwarantanny,

• działa Unijny Certyfikat COVID,

• obowiązek wypełniania karty lokalizacji podróżnego przez osoby przylatujące do Polski.


WAŻNE!

Zasady podróżowania są podyktowane przede wszystkim kwestiami zdrowotnymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SarsCoV-2, a nie względami lotniczymi. Warunki podróży, obowiązki przewoźników lotniczych i zasady kwarantanny są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.


Podstawy prawne:

1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik),

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik),

3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).

 

ulc infografika wersja

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies