25.05.2017 Aktualizacja: 03.07.2019

Orzeczenia lotniczo-lekarskie

Wydział Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC uprzejmie przypomina zainteresowanym podmiotom szkolącym oraz kandydatom do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO, że zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 664, z późn. zm.) uczestnik szkolenia praktycznego powinien posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest ono wymagane dla świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia, o które ubiega się kandydat. Orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego jest jednym z enumeratywnie wymienionych w przepisach art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) dokumentów, na podstawie których Prezes Urzędu podejmuje decyzję o wydaniu licencji/świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego lub przedłużeniu jego ważności.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»