13.04.2021 Aktualizacja: 13.04.2021

Jakie podkategorie są w kategorii otwartej?

Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne, wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych, oraz wymogi techniczne dotyczące systemów bezzałogowych statków powietrznych.

W kategorii otwartej używa się bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 25 kg, które podzielone są na klasy C0, C1, C2, C3, C4 oraz drony budowane samodzielnie. Maksymalna wysokość lotu nie może przekroczyć 120 m. Podczas lotu zapewniona jest bezpieczna odległość od innych osób, lot nie przebiega nad zgromadzeniami osób, bezzałogowy statek powietrzny nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych innych materiałów. Zabronione są przeloty w pobliżu lub w granicach obszarów, na których trwają działania ratownicze.

 

Podkategoria A1:

Loty dronami klasy C1 (a w okresie przejściowym, tj. do 1 stycznia 2023 r. dronami bez nadanej klasy o masie startowej poniżej 500 g), muszą być wykonywane w taki sposób, że pilot BSP nie wykonuje lotu nad zgromadzeniami osób oraz zakłada, że w normalnych okolicznościach lot nie będzie przebiegał nad osobami postronnymi. W przypadku nieprzewidzianego przelotu nad osobami postronnymi, pilot BSP ogranicza w możliwie największym stopniu czas, przez jaki bezzałogowy statek powietrzny przelatuje nad tymi osobami.

 

Loty wykonywane dronami w klasie C0, budowanymi samodzielnie (poniżej 250 g przy maks. prędkości do 19m/s) lub bez nadanej klasy, o masie poniżej 250 g i które będą wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2023 r., mogą być wykonywane nad osobami postronnymi, ale nie nad zgromadzeniem osób.

 

Aby wykonywać operacje lotnicze dronem klasy C1 należy ukończyć szkolenie online i zaliczyć test online z wiedzy teoretycznej.

Podkategoria A2

  • Loty wykonywane dronami w klasie C2;
  • Zakaz wlatywania nad osoby postronne i zgromadzenia osób;
  • Minimalna odległość pozioma od osób wynosi 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada uruchomioną funkcję trybu niskiej prędkości;
  • W okresie przejściowym, tj. do 1 stycznia 2023 r. możliwe jest wykonywanie lotów dronami bez nadanej klasy o masie startowej poniżej 2 kg,  przy zachowaniu minimalnej odległości 50 m w poziomie od innych osóbelnie (do 25 kg) lub dronami bez nadanej klasy, o masie poniżej 25 kg, które zostały wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2023 r.;
  • Zakaz wlatywania nad osoby postronne i zgromadzenia osób;
  • Minimalna odległość pozioma od osób postronnych i zabudowy to 150 m;
  • Obowiązek ukończenia szkolenia online i zaliczenie testu online z wiedzy teoretycznej.;
  • Obowiązek ukończenia szkolenia online, samokształcenia praktycznego i zdania egzaminu teoretycznego pod nadzorem uprawnionego podmiotu. Po zdanym egzaminie operator BSP uzyskuje Certyfikat Kompetencji Pilota BSP.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies