13.04.2021 Aktualizacja: 13.04.2021

Wykonując loty zgodnie z krajowymi scenariuszami standardowymi (NSTS) należy:

 • Loty zgodnie z NSTS-01 - wytyczne nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do NSTS-01 nie określają wymogu instrukcji operacyjnej. Natomiast operator BSP, zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w UAS.NSTS-01.070 wytycznych nr 15 Prezesa Urzędu Lotictwa Cywilnego do NSTS-01, zobowiązany jest stosować się do sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia nr (UE) 2019/947, czyli:
  1. ustanawia procedury i ograniczenia dostosowane do rodzaju planowanej operacji oraz związanego z nią ryzyka, w tym:
   1. procedury operacyjne zapewniające bezpieczeństwo operacji;
   2. procedury zapewniające przestrzeganie w ramach planowanej operacji wymogów w zakresie ochrony mających zastosowanie do obszaru operacji;
   3. środki służące ochronie przed bezprawną ingerencją i nieuprawnionym dostępem;
   4. procedury zapewniające, aby wszystkie operacje przebiegały zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W szczególności przeprowadza on ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli wymaga tego krajowy organ ds. ochrony danych w zastosowaniu art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679;
   5. wytyczne dla swoich pilotów bezzałogowych statków powietrznych, zgodnie z którymi operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych należy planować w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości, w tym hałas i uciążliwości związane z innymi emisjami, dla ludzi i zwierząt;.
 • Loty zgodnie z NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08 - konieczne jest sporządzenie instrukcji operacyjnej zgodnie z dodatkiem 5 do rozporządznia (UE) 2019/947.

Wykonując loty zgodnie z wydanym zezwoleniem na operację - szablon instrukcji operacyjnej znajuje się w materiałach doradczych AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) Application for an operational authorisation.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies