Kliknij, by wydrukować tę stronę

02.12.2020 Aktualizacja: 25.03.2021

Zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej

Zgodnie z europejskimi przepisami prawa, jedną z opcji uprawniających do wykonywania lotów w kategorii „szczególnej” jest uzyskanie zezwolenia na operację. Wniosek o zezwolenie należy złożyć w przypadku, jeśli operacja nie jest objęta scenariuszem standardowym i nie należy do kategorii „otwartej”. Przed złożeniem niniejszego wniosku operator jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka.

W tej kwestii przewidziano dwa alternatywne podejścia:

I. Ocena ryzyka planowanej operacji: przeprowadzenie oceny ryzyka planowanej operacji zgodnie z metodologią SORA (Specific operations risk assessment) (szczegółowo opisana w materiałach doradczych) oraz przedłożenie oceny ryzyka i wszystkich środków ograniczających ryzyko oraz przestrzegania celów bezpieczeństwa operacyjnego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

II. Predefiniowana ocena ryzyka (PDRA - Predefined risk assessment) jest to uproszczona forma przeprowadzenia ryzyka dla operatorów zaproponowana przez EASA. Jeżeli planowana operacja okaże się objęta jednym z opublikowanych PDRA, zamiast przeprowadzać pełną ocenę ryzyka, można postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w PDRA i odpowiednio przygotować dokumentację do wniosku o zezwolenie.

Poniżej znajdują się dotychczas opublikowane PDRA przez EASA:
grafika nr 1

grafika nr 2
Szczegóły odnośnie opublikowanych PDRA znajdują się w materiałach doradczych.

W zezwoleniu wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zostanie określony dokładny zakres zezwolenia i warunki wykonania operacji.

grafika nr 3
ETAP I
Wniosek o zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej może złożyć zarejestrowany operator.

Wzór wniosku o zezwolenie na operacje wraz z instrukcją wypełniania:

zipWniosek_o_zezwolenie_na_operację_w_kategorii_szczególnej.zip563.36 KBDodatkowo operator może uzupełnić wniosek zezwolenie o dodatkowe elementy z zakresu budowy BSP, jeżeli parametry techniczne BSP odgrywają ważną rolę w ograniczaniu ryzyka (skomplikowanego BSP lub np. budowanego samodzielnie).

Wzór dodatku do zezwolenia na operacje wraz z instrukcją wypełniania:

zipDodatek_do_wniosku_-_parametry_techniczne_BSP.zip42.69 KBETAP II
Po dostarczeniu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzupełnionego wniosku o zezwolenie wraz z wymaganymi załącznikami, następuje analiza dokumentu, który zawiera informacje administracyjne o operatorze, przeprowadzoną ocenę ryzyka operacji (w tym: wykaz środków ograniczających ryzyko).

1. W przypadku pozytywnej analizy wniosku wraz z załącznikami możliwa jest kontrola SBSP
a. Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny zostanie wydane zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej.
b. Jeżeli wynik kontroli będzie negatywny:
• pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego określi warunki, które operator jest w stanie spełnić aby planowana operacja była całkowicie bezpieczna albo
• jeżeli operacja okaże się niebezpieczna pracownik ULC wystosuje decyzję odmowną.

2. W przypadku braków formalnych / błędnie wypełnionego wniosku pracownik Urzędu:
a. informuje o tym wnioskodawcę telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej lub;
b. wystawia wezwanie
Sprawa do czasu uzupełnienia braków zostaje zawieszona.
3. W przypadku negatywnej analizy wniosku, np. gdy operacja nie zostanie uznana za wystarczająco bezpieczną, pracownik informuje o tym wnioskodawcę, podając powody odmowy wydania zezwolenia na operację.

ETAP III
Po otrzymaniu zezwolenia na operacje operator ma prawo wykonywać loty na warunkach i ograniczeniach wskazanych w wydanym zezwoleniu, przestrzegając wytycznych o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym 2019/947/UE i przepisach krajowych.

Jeżeli operacja lub środki ograniczające ryzyko wymienione w wydanym zezwoleniu uległy znacznym zmianom, należy złożyć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o zmianę w zezwoleniu, który podlega ponownej weryfikacji.

Wzór wniosku o zmianę w wydanym zezwoleniu na operacje w kategorii szczególnej:

zipWniosek_o_zmiany_w_wydanym_zezwoleniu.zip546.06 KBDokumenty należy przesyłać:
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP - procedurę znajdziesz TUTAJ

Informacje ogólne
• Zezwolenie ważne jest na czas określony w zezwoleniu.
• Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie lotniczej.
• Proces wydania zezwolenia nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
• Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do złożenia wniosku o zaktualizowane zezwolenie na operację, jeżeli operacja lub środki ograniczające ryzyko wymienione w zezwoleniu na operację uległy znacznym zmianom.
Jeżeli zmianie uległy dane o operatorze należy je zaktualizować w pierwszej kolejności w systemie rejestracji operatorów BSP.
• Niniejszego zezwolenia na operację nie wymaga się od operatora, który posiada certyfikat LUC lub w przypadku operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które otrzymały zezwolenie zgodne z art. 16 rozporządzenia 2019/947/UE.
• Kontakt w sprawie wydawania zezwoleń: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies