02.06.2020 Aktualizacja: 28.08.2020

Uzyskanie zgody na wykonywanie lotów BVLOS

Uzyskanie zgody na wykonywanie lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, realizowanie lotów BVLOS jest możliwe po spełnieniu wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków z dnia 26 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 94) zwanym rozporządzeniem wyłączającym. Niniejszy artykuł omawia warunki jakie należy spełnić do uzyskania zgody i móc wykonywać loty operacyjne, specjalistyczne, szkoleniowe i automatyczne poza zasięgiem wzroku.

Warunki do uzyskania zgody na wykonywanie lotów BVLOS

 

Rejestracja BSP

Każdy bezzałogowy statek powietrzny używany w operacjach BVLOS musi być wpisany do ewidencji statków powietrznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub do obcego rejestru lub obcej ewidencji cywilnych statków powietrznych (rejestru lub ewidencji innego kraju).


docxWniosek o wpis UAV do ewidencji SP (Statków Powietrznych)539.74 KB

pdfWniosek o wpis UAV do ewidencji SP (Statków Powietrznych)291.98 KB

 

Zasady ewidencji bezzałogowych statków powietrznych:

pdfinstrukcja_wpis_uav_do_ewidencji_sp.pdf128.03 KB

 

Kto może ubiegać się o wydanie zgody na loty BVLOS

Po otrzymaniu świadectwa ewidencji BSP od Wydziału Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, należy złożyć do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych wniosek o wydanie zgody na wykonywanie lotów BVLOS wraz z załącznikami.


Zgodnie z aktualnymi przepisami, o zgodę na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych BVLOS może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zamierza realizować tego rodzaju operacje lotnicze.

Procedura uzyskania zgody

pdfprocedura_zgoda_bvlos.pdf136.79 KB

Wniosek o wydanie/rozszerzenie zgody na wykonywanie lotów BVLOS

docxwniosek_o_loty_BVLOS_v3.docx532.4 KB

pdfwniosek_o_loty_BVLOS_v3.pdf451.75 KB

 

Wymagania w stosunku do podmiotu realizującego loty

Każdy podmiot realizujący loty operacyjne, specjalistyczne, szkoleniowe i automatyczne jest zobowiązany do posiadanie i stosowania, stale aktualizowanej i uwzględniającej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego instrukcji operacyjnej, sporządzonej w języku polskim lub angielskim. Instrukcja ta musi zawierać następujące elementy:

 • nazwę i adres siedziby podmiotu świadczącego usługi lotnicze, jego numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer w innym rejestrze, w którym podmiot został zarejestrowany,
 • wykaz wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych wraz z ich znakami rozpoznawczymi,
 • imię i nazwisko, numer świadectwa kwalifikacji oraz datę ważności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora wykonującego albo nadzorującego lot,
 • ocenę i informację o sposobie ograniczania ryzyka wykonywanych operacji lotniczych,
 • ogólną listę czynności kontrolnych dokonywanych przed startem i po lądowaniu,
 • procedury i zasady wykonywania operacji lotniczych,
 • ogólne procedury awaryjne,
 • procedurę zapewniania kontroli stanu technicznego bezzałogowych statków powietrznych;                        

 

docxwzor-instrukcji-operacyjnej.docx50.37 KB

 

Dodatkowo każdy operator realizujący loty w podmiocie, jest zobowiązany do noszenia kamizelki ostrzegawczej w czasie wykonywania operacji lotniczych. Jeżeli operator nie znajduje się na otwartej przestrzeni, należy oznaczyć w sposób widoczny, miejsce jego przebywania.

 

Uzyskiwanie zgody na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych - wymagania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych

Wydanie zgody o której mowa wyżej, jest uzależnione między jest również od właściwego wyposażenia BSP, a wygląda ono następująco:

a) w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego samolotem, powinien on być wyposażony w światło:

 • zielone świecące światłem ciągłym, umieszczone na prawym skrzydle, widoczne nad i pod płaszczyzną poziomą skrzydła,
 • czerwone świecące światłem ciągłym, umieszczone na lewym skrzydle, widoczne nad i pod płaszczyzną poziomą skrzydła,
 • białe, błyskowe, umieszczone na szczycie statecznika pionowego lub – w przypadku jego braku – na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła,

b) w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego wielowirnikowcem, śmigłowcem albo aerostatem powinien on być wyposażony w światło białe, błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła;

c) każdy BSP używany w operacjach BVLOS powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zamontowane na jego pokładzie lub będące jego wyposażeniem naziemnym, umożliwiające:

 • zachowanie założonych parametrów lotu,
 • bieżące monitorowanie parametrów lotu, w tym określenie: tor lotu, prędkości lotu, wysokości lotu za pomocą wysokościomierza barometrycznego, stopnia naładowania akumulatorów zasilających lub stopnia zużycia paliwa, jakości i mocy sygnału łączności pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym a stacją zdalnego sterowania;
 • lokalizację podstawową – określenie bieżącego położenia, prędkości, wysokości i kierunku lotu bezzałogowego statku powietrznego celem przekazania tych danych do instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub telefonicznie na żądanie organu ATS,
 • lokalizację awaryjną – określenie przez operatora bieżącego położenia bezzałogowego statku powietrznego w przypadku bezpowrotnej utraty możliwości sterowania tym statkiem lub występowania przerw w łączności pomiędzy stacją zdalnego sterowania bezzałogowego statku powietrznego a tym statkiem,
 • automatyczne wykonanie procedury awaryjnej, w tym: zakończenie lotu przez lądowanie awaryjne, albo kontynuowanie lotu po zaprogramowanej przed lotem trasie, albo dolot do zaprogramowanego przed lotem miejsca,
 • rejestrowanie parametrów lotu od momentu uruchomienia systemu sterowania bezzałogowego statku powietrznego do momentu wyłączenia tego systemu;

d) BSP powinien również być wyposażony w kamerę pozwalającą na obserwację otoczenia bezzałogowego statku powietrznego w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkodą.

 

Uzyskanie zgody

Otrzymanie zgody na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych następuje na wniosek podmiotu, który zamierza wykonywać tego rodzaju loty.

Zgoda jest wydawana po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy podmiot spełnia wymagania odnośnie instrukcji operacyjnej, kwalifikacji personelu, ubezpieczenia i wyposażenia BSP wymaganego przez przepisy. Zgoda wydawana jest na okres 12 miesięcy.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje PAŻP o podmiotach, które uzyskały zgodę na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych i szkoleniowych. Informacja jest przekazywana w ciągu 2 dni roboczych od dnia wydania zgody przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Loty o charakterze operacyjnym, specjalistycznym, szkoleniowym i automatycznym BVLOS odbywają się na określonych zasadach, które znajdziesz opisane w zakładce „Loty Inne niż Rekreacyjne lub Sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS”>>>

 

Pomocne linki:

Strona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

Podstawy prawne:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001497

pdfAnnex_to_the_Regulation_of_20_December_2018_of_the_Minister_of_Infrastructure_Item_94_.pdf194.7 KB

 

Jeżeli masz pytania zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kontakt do ULC:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 22 520-75-54

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»