23.06.2014 Aktualizacja: 04.09.2017

Wewnętrzna kontrola zgodności

Informacja dla podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą
(przewoźnicy lotniczy, zarządzający lotniskami, instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, zarejestrowani agenci, znani nadawcy, uznani nadawcy, zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego)


Departament Ochrony w lotnictwie cywilnym uprzejmie informuje, iż Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1497), zwane dalej KPKJ nakłada na podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą, wyszczególnione w § 2 pkt. 11 ww. rozporządzenia, obowiązek realizacji Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są do wykonywania wewnętrznej kontroli zgodności, o której mowa w rozdziale 6 KPKJ. Czynności te powinny być realizowane w oparciu o Harmonogram wewnętrznej kontroli zgodności, który sporządza się w terminie określonym w § 33 KPKJ. Harmonogram ten tworzy się na podstawie analizy ryzyka, zgodnie z § 33 ust. 2 KPKJ według kryteriów wymienionych w § 21 ust. 8 KPKJ. Informacje niezbędne do sporządzenia ww. analizy powinny zawierać dane z okresu prowadzonej przez podmiot działalność w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego lub od momentu uzyskania statusu zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz znanego nadawcy. Należy nadmienić, iż w przypadku niemożności odniesienia się do wszystkich kryteriów wymienionych w § 33 ust 2 oraz § 21 ust. 8 KPKJ podmiot może zaproponować na dany rok odpowiednią liczbę niezbędnych czynności w zakresie kontroli zgodności.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że choć nie ma obowiązku przekazania sporządzonego harmonogramu Prezesowi ULC, to jest on wymagany do wglądu audytorów ULC w trakcie kontroli z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto dokument ten stanowi podstawę do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonej wewnętrznej kontroli zgodności w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie to powinno zostać przekazane Prezesowi Urzędu w terminie określonym w § 33 ust 7 oraz 8 KPKJ.

Ponadto, uprzejmie przypominam, iż zgodnie z § 31 ust. 2 KPKJ wewnętrznej kontroli zgodności nie mogą przeprowadzać osoby odpowiedzialne za ochronę albo kierujące działalnością tego podmiotu, w szczególności wchodzące w skład organów zarządzających.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr +48 22 520-74-64 lub 80.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»