Kliknij, by wydrukować tę stronę

06.12.2011 Aktualizacja: 05.03.2021

Osoba odpowiedzialna za organizację ochrony w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą tzw. Kierownik ds. ochrony:

 

Osoba odpowiedzialna za organizację ochrony w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą tzw. Kierownik ds. ochrony

Wymagania, jakie musi spełnić osoba odpowiedzialna za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą:

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 10-13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 17) jednym z obowiązków zarządzającego lotniskiem, przewoźnika lotniczego, zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego i PAŻP jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ochronę podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji posiadającej odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i przesłania informacji dotyczącej danych osobowych i teleadresowych tej osoby do Prezesa Urzędu, wraz z jej aktualizacją.

Zgodnie z pkt 11.2.5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 299 z 14.11.2015 z późn. zm.) specjalistyczne szkolenie dla tzw. kierowników ds. ochrony ma a celu zdobycie kwalifikacji w zakresie znajomości odpowiednich wymogów prawnych i sposób ich spełniania, znajomości wewnętrznej, krajowej, wspólnotowej i międzynarodowej kontroli jakości, umiejętności motywowania innych oraz znajomości możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony bezpieczeństwa lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa.

Zgodnie z § 13 ust. 7 rozporządzenia MTBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1852) szkoleniu specjalistycznemu dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie tych uprawnień oraz odpowiedzialne za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.

Dodatkowo art. 188d) ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze nakłada obowiązek aby czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą wykonywał audytor wewnętrzny. Audytor wewnętrzny musi posiadać certyfikat audytora wewnętrznego i być wpisany na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę audytorów wewnętrznych.

UWAGA: Rozporządzenie MTBiGM z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego § 33 ust. 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2037) zakazuje łączenia stanowiska audytora wewnętrznego ze stanowiskiem kierownika ds. ochrony.

Wzór pisma informującego Prezesa ULC o wyznaczeniu tzw. security managera:
docplik do pobrania36 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies