Kliknij, by wydrukować tę stronę

10.04.2018 Aktualizacja: 10.09.2020


Raportowaniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają wszelkie wykrycia wypadku, incydentu, niezadeklarowanych lub błędnie zadeklarowanych materiałów niebezpiecznych, zgodnie z poniższymi przepisami:

- z Załącznikiem 18 do Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną”

Rozdział 12. POWIADOMIENIE O WYPADKU I INCYDENCIE Z UDZIAŁEM MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

12.1 Aby zapobiec powtarzalności wypadków i incydentów z udziałem materiałów niebezpiecznych, każde z Umawiających się Państw ustanowi procedury w celu gromadzenia informacji dotyczących takich wypadków i incydentów, które zdarzają się na jego terytorium i które związane są z transportem materiałów niebezpiecznych pochodzących z lub przeznaczonych do innego Państwa. Sprawozdania o takich wypadkach i incydentach muszą być przygotowywane w zgodzie ze szczegółowymi zapisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych.

- z ICAO Doc.9284 Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną

Część 1, Rozdział 7, ZGŁASZANIE INCYDENTÓW I WYPADKÓW

Podmioty, inne niż operatorzy, które są w posiadaniu materiałów niebezpiecznych w czasie wykrycia wypadku lub incydentu lub w czasie wykrycia incydentu z udziałem materiałów niebezpiecznych powinny przestrzegać wymogów sprawozdawczych Części 7;4.4. Podmioty inne niż operator, które odkryją niezadeklarowane lub błędnie zadeklarowane materiały niebezpieczne powinny spełnić wymogi raportowania zgodnie z wymaganiami Części 7;4,5. Podmiotami tymi mogą być, choć nie są ograniczone tylko do nich, spedytorzy, służby celne i służby kontroli ochrony.

- z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 965/2012

CAT.GEN.MPA.200 Transport materiałów niebezpiecznych

e) W zakresie zgodnym z Instrukcjami Technicznymi, operator niezwłocznie zgłasza właściwemu organowi oraz odpowiedniemu organowi państwa lotniska:

1) wszelkie wypadki lub incydenty z materiałami niebezpiecznymi;

2) wykrycie niezgłoszonego lub nieprawidłowo zgłoszonego ładunku lub poczty zawierającej materiały niebezpieczne; lub

3) znalezienie materiałów niebezpiecznych przenoszonych przez pasażerów lub członków załogi, bądź w ich bagażu, w przypadku niezgodności z przepisami części 8 Instrukcji Technicznych.

Zgłoszenia mogą być dokonywane na formularzach własnych operatorów oraz firm zaangażowanych w obsługę materiałów niebezpiecznych lub przy użyciu poniższego formularza DGOR:

DGOR ULC 

docxFormularz_DGOR_ULC__1.docx43.93 KB

Zdarzenia z materiałami niebezpiecznymi nalezy zgłaszać poprzez system Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ) załączając formularz DGOR

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies