Kliknij, by wydrukować tę stronę

20.09.2007 Aktualizacja: 07.06.2022

Akty prawne

Zawiera odnośniki do aktów prawnych na podstawie, których działa KOPP oraz aktów związanych z ochroną praw pasażerów:

Akty prawne na podstawie, których działa KOPP:

 

 

 

 

Pozostałe akty prawne:

 

 

Uwaga ważna informacja:

Uprzejmie informujemy, iż Trybunał Sprawiedliwości w dniu 19-11-2009r. wydał wyrok w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczeń w trybie prejudycjalnym, złożone przez Bundesgerichtshof (Niemcy) i przez Handelsgericht Wien (Autria), w postępowaniach Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), oraz Stefan Böck , Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France S.A. (C-432/07), którym dokonał wykładni art. 2 lit. l) oraz art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46, s. 1).

Trybunał Europejski uznał, że:

Z treścią wyroku można zapoznać się w Bazie  EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0402:PL:HTML.

Ponadto Trybunał Sprawiedliwości w dniu 22 grudnia 2008r. wydał wyrok w sprawie C 549/07 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) postanowieniem z dnia 30 października 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 grudnia 2007 r., w postępowaniu Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, którym dokonał wykładni art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46, s.1).

Trybunał Europejski uznał, że:

Z treścią wyroku można zapoznać się w Bazie  EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0549:PL:HTML.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies