28.07.2018 Aktualizacja: 06.08.2018

Lotniska

Wymagania UE dotyczące certyfikacji lotnisk

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należą:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/W.
    Rozporządzenie WE 216/2008

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
    Rozporządzenie Komisji UE nr 139/2014

  • „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk”, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r. obejmujące zmianę nr 1 wprowadzoną w dniu 23 maja 2016 r. decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/009/R oraz zmianę nr 2 wprowadzoną w dniu 10 lipca 2017 r. decyzją nr 2017/017/R. Dokument w wersji anglojęzycznej publikowany jest na: stronie internetowej EASA 
  • Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” wydanie czwarte z dnia 8 grudnia 2017 r. wprowadzone decyzją nr 2017/021/R. Dokument w wersji anglojęzycznej publikowany jest na: stronie internetowej EASA

„Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”

W dniu 24 sierpnia 2017 r Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na stronie internetowej wydanie pierwsze dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”. Dokument ten powstał w ramach realizowanego przez EASA projektu dotyczącego opracowania przepisów elektronicznych “EASA eRules”, które będą stanowiły kompleksowy, jednolity systemem służący do opracowywania projektów aktów prawnych oraz publikowania i archiwizowania przepisów. Będzie to jedyne źródło wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego mających zastosowanie do użytkowników przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. Dokument ten stanowi skonsolidowaną wersję wszystkich przepisów UE dla lotnisk. Został utworzony poprzez odpowiednie ułożenie oficjalnie opublikowanych przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 139/2014 razem z odpowiadającymi im, wydanymi przez EASA, akceptowalnymi sposobami spełniania wymagań (AMC) i materiałami zawierającymi wytyczne (GM) oraz specyfikacjami certyfikacyjnymi (CS) i materiałami zawierającymi wytyczne (GM).
Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował polską wersję dokumentu EASA: „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”. Dokument ten, podobnie jak w oryginale, został zaopatrzony w zakładki, aktywny spis treści i łącza do przywoływanych przepisów, co powinno znacznie ułatwić korzystanie z obowiązujących wymagań. Dokument ten będzie na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia kolejnych nowelizacji zmieniających się aktów prawnych.
Poniżej zamieszczono do pobrania aktualną wersję „Łatwo dostępnych przepisów dla lotnisk (Rozporządzenie (UE) 139/2014)”, która uwzględnia wydanie czwarte „Specyfikacji certyfikacyjnych (CS) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” wprowadzone Decyzją EASA nr 2017/021/R z dnia 8 grudnia 2017 r. Dla ułatwienia, wprowadzone zmiany zaznaczono dodatkowo czerwonym kolorem czcionki (tekst usunięty nie został zaznaczony). Dla potrzeb sprawdzenia zgodności tłumaczenia oraz wprowadzonych zmian należy korzystać z oficjalnych dokumentów publikowanych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Uwagi do tłumaczenia można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


docx_latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_24.01.2018.docx33.99 MB

pdf_latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_24.01.2018.pdf17.09 MB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»