03.09.2021 Aktualizacja: 03.09.2021

Lotniska

Wymagania UE dotyczące certyfikacji lotnisk

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należą:

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,

„Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk” wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA 2014/012/R, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r, uzupełnione o aktualizację:

  •  zmianę nr 1 - Decyzja nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 r.,
  •  zmianę nr 2 - Decyzja 2017/017/R z dnia 10 lipca 2017 r.,
  •  zmianę nr 3 - Decyzja 2020/009/R z dnia 15 lipca 2020 r.,
  • zmianę nr 4 - Decyzja 2020/021/R z dnia 14 grudnia 2020 r.,
  • zmianę nr 5 - Decyzja 2021/003/R z dnia 4 marca 2021 r.,                                                                               

   Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk:
  •  wydanie 1 - Decyzja nr 2014/013/R z dnia 27 lutego 2014 r.,
  • wydanie 2 - Decyzja nr 2015/001/R z dnia 25 stycznia 2015 r.,
  •  wydanie 3 - Decyzja nr 2016/027/R z dnia 8 grudnia 2016 r.,
  • wydanie 4 - Decyzja nr 2017/021/R z dnia 8 grudnia 2017 r.,
  • wydanie 5 - Decyzja nr 2021/004/R z dnia 4 marca 2021 r.,

- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia (EU) 2018/1139 naziemnych lotnisk VFR dla śmigłowców” wydanie pierwsze z dnia 23 maja 2019 roku wprowadzone decyzją nr 2019/012/R,
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylające rozporządzenie nr 73/2010,

• ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową,

• ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych.

Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)

W czerwcu 2021 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na swojej stronie internetowej aktualną wersję dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”, który stanowi tekst jednolity wszystkich przepisów UE dla lotnisk i w tej wersji obejmuje najnowsze wymagania wprowadzone rozporządzeniami KE i decyzjami EASA, w tym także te, które wchodzą w życie najbliższej przyszłości.

Urząd Lotnictwa Cywilnego również zaktualizował i zamieszcza do pobrania poniżej, polską wersję tego dokumentu: „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) 139/2014)”, która także zawiera ostatnie zmiany przepisów KE i EASA, włącznie z tymi, które wchodzą w życie później. Dla zapewnienia większej przejrzystości i ułatwienia korzystania z dokumentu, w polskiej wersji ŁDPL przyjęto nieco inny sposób oznaczania zmian, co wyjaśniono w treści dokumentu, niemniej jednak obie wersje przepisów wzajemnie się uzupełniają i pozwalają jednoznacznie zidentyfikować wprowadzane zmiany.

docxŁDPL_Lipiec_2021.docx38.08 MB
pdfŁDPL_Lipiec_2021.pdf22.27 MB

Uwagi do tłumaczenia można kierować na adres:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies