22.04.2022 Aktualizacja: 22.04.2022

Komunikat ULC po spotkaniu z EUROCONTROL [aktualizacja]

W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kontrolerami ruchu lotniczego, w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona.


Wspólnie z EUROCONTROL ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja br. loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń. Większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach w Warszawie i Modlinie.


Bez względu na to, jak mocno zostanie ograniczony ruch lotniczy, wszystkie operacje lotnicze będą odbywać się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.


Prezes ULC w oparciu o narzędzia i kompetencje określone w art. 21 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze sprawuje nadzór nad PAŻP, do zadań której należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu lotniczego.


Jednak kompetencje Prezesa ULC jako władzy lotniczej nie obejmują nadzoru właścicielskiego nad PAŻP. Prezes ULC nie posiada umocowania i narzędzi do angażowania się w spory społeczne na gruncie prawa pracy w zakresie instytucji przez niego nadzorowanych.


Urząd, mimo iż nie jest stroną sporu, podejmuje wszystkie możliwe działania, by zachować ciągłość połączeń lotniczych i jest w stałym kontakcie z właściwymi w sprawach lotnictwa międzynarodowymi instytucjami, w tym EUROCONTROL oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

***

Komunikat Eurocontrol nie jest rozbieżny z informacjami przekazanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Potwierdzamy, że procedura kasowania lotów nie została uruchomiona. Eurocontrol pozostawiła stronie polskiej decyzję, jak ma wyglądać ruch lotniczy na lotniskach w Warszawie oraz Modlinie. Harmonogramy dotyczące godzin działania lotnisk są zatem przedwczesne a dane dotyczące lotów szacunkowe. Decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły i trwają nad nimi prace. Informacje Eurocontrol należy zatem traktować jako zapowiedź a nie zatwierdzony plan. 

ULC jest w stałym kontakcie z Eurocontrol. Dzięki temu procedura massive cancellation nie została uruchomiona.

Loty tranzytowe nie będą kasowane. Część z nich odbędzie się nad Polską, część zostanie przekierowana na przelot nad innymi państwami.

Ryzykiem obarczone są tylko loty do lotnisk w Warszawie i Modlinie. Spodziewana obsada kontrolerów ruchu lotniczego pozwoli na 1/3 standardowych operacji, jednak to jak będą wyglądały, będzie dopiero przedmiotem ustaleń.

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies