31.10.2007 Aktualizacja: 09.07.2019

Umowy międzynarodowe

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183);
• Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891)
• Rozporządzenie (WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE 2004 L 157/7)

Dwustronne umowy o komunikacji lotniczej

Teksty umów rządowych dotyczących m.in. transportu lotniczego są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Aby odnaleźć konkretną umowę o komunikacji lotniczej należy wpisać jako stronę umowy dane państwo trzecie, a w rubryce "temat" wybrać: transport  i komunikacja
Link do internetowej bazy traktatowej:

https://traktaty.msz.gov.pl/bap.php

Umowy lotnicze negocjowane na poziomie UE

Umowy podpisane (całościowe)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym, podpisana w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1999 r.

Wielostronna umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL), podpisana w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r.

Euro-Śródziemnomorska Umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.

Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 25 kwietnia 2007 r. i w Waszyngtonie dnia 30 kwietnia 2007 r.

Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony , podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r., sporządzony w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r.

Umowa o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony i Królestwem Norwegii, z czwartej strony, oraz Umowa dodatkowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, Islandią, z drugiej strony, Królestwem Norwegii, z trzeciej strony, w sprawie stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej strony podpisane w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2011 r. oraz w Oslo, dnia 21 czerwca 2011 r.

Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisana w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.

Umowa o Wspólnym Obszarze Lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r.

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 15 grudnia 2010 r.

Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii, podpisana w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r.

 

Umowy negocjowane (całościowe)

Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony
Umowa o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), z drugiej strony
Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony
Umowa o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Katar, z drugiej strony
Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Turcji, z drugiej strony
Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
Euro-śródziemnomorska Umowa Lotnicza miedzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej
Strony
Umowa o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Sułtanatem Omanem, z drugiej strony

Umowy horyzontalne

Umowy horyzontalne są zawierane przez Unię Europejską z państwami trzecimi. Ich celem jest dostosowanie do prawa Unii Europejskiej dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych przez państwa członkowskie UE z danym państwem trzecim. Negocjacje umów prowadzi Komisja Europejska.

Informacje dotyczące umów horyzontalnych oraz innych umów negocjowanych na poziomie UE są dostępne na stronach Komisji Europejskiej, w zakładce dotyczącej lotnictwa międzynarodowego.

Link do strony:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/country_index_en

Kontakt:
Komórka prowadząca: Wydział Umów Międzynarodowych

tel. +48 22 520 73 10
fax. +48 22 520 73 11

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»