10.01.2012 Aktualizacja: 21.08.2013

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego - Rok 2012

27 kwietnia br. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Lotów dla lotnictwa komercyjnego. W trakcie jej trwania omówiono wybrane zdarzenia lotnicze w krajowym i międzynarodowym cywilnym transporcie lotniczym. Dyskutowano również o systemie jakości w lotnictwie komercyjnym zwracając uwagę na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji personelu zatrudnionego w podmiotach lotniczych, a także podnoszenia świadomości znaczenia jakości w zarządzaniu tymi podmiotami. „Bez niej nie da się zbudować sprawnej organizacji oraz właściwie dbać o bezpieczeństwo” – podkreślano.

Przedstawiciele Urzędu omówili zmiany w przepisach europejskich z zakresu licencjonowania oraz operacji lotniczych. Zachęcano do zapoznania się z nimi oraz zgłaszania na uwag co do możliwych do zastosowania okresów przejściowych w ich implementacji.

Przedstawiono założenia i obecny stan prac nad Krajowym Programem Bezpieczeństwa. 

Mówiono także o wykonywaniu operacji lotniczych z lotnisk certyfikowanych przy ograniczonej widzialności oraz o funkcjonowaniu lotniska certyfikowanego przy ograniczonej widzialności.

Generalnie stwierdzono, że bezpieczeństwo w zarobkowym transporcie lotniczym w kraju utrzymywane jest na wysokim poziomie. Podkreślano, że jednym z wielu zadań operatorów posiadających certyfikat przewoźnika lotniczego jest podejmowanie systematycznych działań w celu utrzymania stanu bezpieczeństwa lotów w oparciu o zasady zarządzania bezpieczeństwem i ocenę ryzyka dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych na przyjętym przez operatora akceptowalnym poziomie.

W 2011 roku zaewidencjonowano ogółem 1602 zdarzeń lotniczych, w tym 110 wypadków, 22 poważnych incydentów, 638 incydentów oraz 832 inne zdarzenia lotnicze z możliwym wpływem na bezpieczeństwo. 

W zarobkowym transporcie lotniczym odnotowano ogółem 1068 zdarzeń lotniczych, w tym 3 wypadki, 11 poważnych incydentów, 376 incydentów oraz 678 innych zdarzeń lotniczych z możliwym wpływem na bezpieczeństwo.

cat_1_12.jpg
cat_3_12.jpg
cat_4_12.jpg

Materiały konferencyjne

1. Wybrane zdarzenia lotnicze w krajowym transporcie komercyjnym
pdf plik do pobrania 2.23 Mb

2. Wybrane zdarzenia lotnicze w międzynarodowym transporcie komercyjnym w aspekcie CRM
pdf plik do pobrania 2.69 Mb

3. Czas pracy pilotów w lotnictwie komercyjnym  
pdf plik do pobrania 858.37 Kb

4. Zmiany w prawie UE dot. przewoźników lotniczych
pdf plik do pobrania 3.03 Mb

5. Zmiany w licencjonowaniu
pdf plik do pobrania 566.21 Kb

6. Krajowy Program Bezpieczeństwa - nowa jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie komercyjnym
pdf plik do pobrania 4.43 Mb

7. Terroryzm lotniczy – międzynarodowa odpowiedzialność cywilna
pdf plik do pobrania 331.56 Kb

8. Wykonywanie operacji lotniczych z lotnisk certyfikowanych przy ograniczonej widzialności
pdf plik do pobrania 1.46 Mb

9. Funkcjonowanie lotniska certyfikowanego przy ograniczonej widzialności - projekt ULC
pdf plik do pobrania 863.09 Kb

10. Funkcjonowanie lotniska  w warunkach ograniczonej widzialności
pdf plik do pobrania 677.87 Kb

11. Czas pracy personelu latającego
pdf plik do pobrania 1.45 Mb

12. Wymagania środowiskowe wobec lotnictwa - EU ETS
pdf plik do pobrania 145.46 Kb

13. Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji dla lotnictwa komercyjnego (CAT) w dniu 21 kwietnia 2012 r.
pdf plik do pobrania 209.65 Kb

***

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów w module dla lotnictwa ogólnego odbyła się 21 marca br.  

Otwierając Konferencję pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tomasz Kądziołka zwrócił uwagę na temat tegorocznego spotkania: „Zarządzanie bezpieczeństwem –praktyka i prawo”. Zauważył, że w życiu codziennym obserwowane są sytuacje, w których prawo rozmija się z praktyką. Istotne jest, aby przepisy nie krępowały działalności gospodarczej, ale ważne jest również, by podmioty funkcjonujące w obszarze lotnictwa cywilnego zdawały sobie sprawę z faktu, że tworzenie norm prawnych i późniejsze dostosowywanie się do nich jest warunkiem utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i koniecznością. Dlatego właśnie Prezes Kądziołka zachęcał podmioty lotnicze do większej aktywności w procesie tworzenia aktów wykonawczych do znowelizowanej niedawno ustawy – Prawo lotnicze, tak, by uregulowania w nich zawarte były możliwe do spełnienia i adekwatne do obecnego poziomu rozwoju rynku.

Przedstawiciel Ministra Transportu – Dyrektor Departamentu Lotnictwa Krzysztof Kapis apelował, aby nie dokonywać kompromisów kosztem bezpieczeństwa. Takie podejście jest uznawane i stosowane na całym świecie. Zwrócił również uwagę na fakt, że o kwestii bezpieczeństwa należy myśleć pro aktywnie, wynosić naukę, z zaistniałych zdarzeń, ale także przewidywać możliwość ich wystąpienia w przyszłości i podejmować starania w celu ich uniknięcia. „Działania we wszystkich sferach lotnictwa cywilnego od prawa, po technikę muszą się koncentrować na dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa” – powiedział dyrektor Kapis.

Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa lotów w 2011 r. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2011 r. spadła liczba incydentów i pozostałych zdarzeń lotniczych. W minionym roku – według danych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - odnotowano 1574 zdarzeń lotniczych, w tym 23 wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz 13 poważne incydenty. W wyniku wypadków zginęły 33 osoby. Najwięcej wypadków zdarzyło sie na spadochronach – 22, samolotach – 21, szybowcach i motoszybowcach – 19.

Wskazano, że wyniki analizy wypadków ze stukiem śmiertelnym są szczególnie niepokojące w operacjach związanych z pokazami lotniczymi, nieuprawnionym zrzutem z pokładów samolotów a szczególnie z wykonywaniem lotów w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych przez pilotów do tego nieuprawnionych i na statkach powietrznych do tego nieprzystosowanych. 

Podkreślano, że działania w zakresie bezpieczeństwa wymagają współpracy na wszystkich poziomach zarządzania, dużej wagi przykładanej do jakości wykonywanych czynności lotniczych, zarówno przez organizatorów szkolenia jak i prywatnych użytkowników. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa lotów powinno leżeć we wspólnym interesie wszystkich, a podejmowanie środków zapobiegawczych i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa powinno być skoordynowane i rozumiane jako dobro wspólne.

Podczas konferencji przedstawiono czekające pilotów zmiany w obszarze licencjonowania oraz zagadnienia typowe dla latania aeroklubowego. Omówiono także aktualny stan prac nad Krajowym Programem Bezpieczeństwa. 

kbl_a.jpg

kbl_b.jpg

 

 

Materiały konferencyjne

1. Lotnictwo ogólne w 2011 r.
pdf plik do pobrania 4.90 Mb

2. Zawiadomienie o zdarzeniu lotniczym a reakcja nadzoru lotniczego
pdf plik do pobrania 1.78 Mb

3. Implementacja przepisów " Air Crew Regulation"
pdf plik do pobrania 367.04 Kb

4. Prawo i praktyka w General Aviation. Studium AFIS
pdf plik do pobrania 990.55 Kb

5. Informacje szczególnie chronione a odpowiedzialność za naruszenia przepisów lotniczych
pdf plik do pobrania 1.05 Mb

6. Bezpieczeństwo lotnicze a perspektywy biegłego sądowego
pdf plik do pobrania 665.15 Kb

7. Wypadki i incydenty lotnicze a odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli
pdf plik do pobrania 1.18 Mb

8. Zawodnośc pracy silnika benzynowego w niskiej temperaturze - analiza przypadku
pdf plik do pobrania 1.10 Mb

9. Zagadnienia BL typowe dla latania aeroklubowego
pdf plik do pobrania 798.40 Kb

10. Analiza bezpieczeństwa operacji statków powietrznych o MCTOW<5700kg
pdf plik do pobrania 228.73 Kb

11. Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, State Safety Programme (SSP) - obecny stan prac, plany na przyszłość (wersja z komentarzami)
pdf plik do pobrania 2.16 Mb

12. General Aviation Accidents trends
pdf plik do pobrania 450.00 Kb

13. Human Error and General Aviation Accidents
pdf plik do pobrania 267.28 Kb

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»