02.10.2007 Aktualizacja: 29.12.2021

Sprawozdanie z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok


Uproszczone „Sprawozdanie z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok”

Przypominamy wszystkim użytkownikom statków powietrznych (zarejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych) o obowiązku składania sprawozdań z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze.

Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

W celu sporządzenia takiego sprawozdania należy skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pracownicy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym - Wydziału Analiz Bezpieczeństwa Lotniczego (LBB–2) służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania w formacie Excel (podpis ani pieczątka nie są konieczne) prosimy przesyłać na adres e-mail:

 

1. Formularz do pobrania „Sprawozdanie z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok”

xlsxSprawozdanie_z_wykonywania_zadan_lotniczych_za_2020.xlsx11.44 KB

UWAGA: Ze względu na funkcjonowanie od września 2018 r. Centralnej Bazy Zgłoszeń – CBZ, będącej dedykowanym systemem zgłaszania zdarzeń lotniczych, CZĘŚĆ B dotychczasowego „Sprawozdania z wykonywania zadań lotniczych” – „Zestawienie zdarzeń lotniczych zaistniałych u sporządzającego sprawozdanie w danym roku” została usunięta, podobnie jak prawa część tabeli w CZĘŚCI A. Pozwoliło to na znaczne uproszczenie tabeli.

Poniżej obecny wygląd tabeli:

 tab

2. Przykładowe poprawnie wypełnione formularze:
docdemo1_naloty.docx67 KB
docxdemo2_naloty.docx31.1 KB

3. W przypadku osób fizycznych konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu podpisanego oświadczenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Wzory poniżej:
docxOswiadczenie_RODO_v1.docx15.65 KB
pdfOswiadczenie_RODO_v1.pdf326.31 KB

4. Instrukcja wypełniana sprawozdania:

  • Formularz wypełniają podmioty lotnictwa cywilnego według właściwości, zgodnie z art. 135 d Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
  • Właściciel albo użytkownik statku powietrznego na dzień 31 grudnia 2020 r., jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania za cały rok.
  • Termin przesyłania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Sprawozdania z wykonania zadań lotniczych za 2020 rok” upływa 31 stycznia 2021 roku.
  • Sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy.
  • Należy podać dane dotyczące użytkowanych statków powietrznych - bez względu na formę własności (jeżeli SP był wykorzystywany przez sprawozdawcę tylko przez cześć roku, a następnie przekazany np. do innej organizacji, proszę pod spodem wpisać odpowiednio daty początku i końca okresu użytkowania w tej samej komórce co RODZAJ I TYP STATKU POWIETRZNEGO w nawiasie).
  • Prosimy o uzupełnienie tabeli oddzielnie dla każdego statku powietrznego podając jego znaki rejestracyjne w odpowiedniej kolumnie.
  • Sprawozdanie podpisuje właściciel albo użytkownik statku powietrznego lub inna osoba upoważniona.
  • Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej sprawozdania w formacie xls/xlsx (bez podpisów i pieczątek) na adres .

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies