24.03.2020 Aktualizacja: 25.03.2020

Informacja dla kontrolerów


W celu minimalizacji utrudnień dla kontrolerów spowodowanych przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielił odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE. L Nr 63, str. 1).


Odstępstwo polega na przedłużeniu okresu ważności do 25 lipca 2020 r. niżej wymienionych uprawnień uzupełniających, certyfikatów oraz zaświadczeń, które przed tym terminem stracą ważność:

  • uprawnień uzupełniających w jednostce kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.B.020 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających w zakresie biegłości językowej kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.B.035 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających instruktora szkolenia operacyjnego zgodnie z pkt ATCO.C.020 Części ATCO;
  • tymczasowych upoważnień OJTI zgodnie z pkt ATCO.C.025 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.C.040 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających osoby oceniającej zgodnie z pkt ATCO.C.060 Części ATCO;
  • tymczasowych upoważnień osoby oceniającej zgodnie z pkt ATCO.C.065 Części ATCO;
  • orzeczeń lekarskich klasy 3 kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.MED.A.045 Części ATCO-MED.

 

Jeżeli pod koniec czteromiesięcznego okresu kończącego się 25 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzna, że powody przyznania niniejszego odstępstwa nadal obowiązują, okres ważności wyżej wymienionych uprawnień uzupełniających, certyfikatów oraz zaświadczeń może zostać przedłużony na dodatkowy okres do 4 miesięcy lub do dnia 24 listopada 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznanego odstępstwa można znaleźć w załączonej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2020 r. nr LOŻ-6.0270.1.2020.ULC.1.


pdfdecyzja-na-odstepstwo-od-2015_340_2.pdf540.63 KB

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»