Rodzaje LUN

Rodzaje LUN
Zgodnie z ust. 1 art. 86 Ustawy z dn. 3-07-2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. 2017 poz. 959, 1089 i Dz.U. z 2018 poz. 138) do lotniczych urządzeń naziemnych (LUN) należą obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego.
Zgodnie z ust 9. art. 88 LUN może być używane do operacyjnego zabezpieczania żeglugi powietrznej, jeżeli zostanie wpisane do Rejestru lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN), tzn. gdy zarządzający LUN uzyska decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie LUN do RLUN.
Do RLUN – na wniosek zarządzającego LUN – wpisuje się niżej wymienione lotnicze urządzenie naziemne:
1.    Urządzenia łączności (radiokomunikacyjne) – COM ,
2.    Urządzenia radiolokacyjne (dozorowania) – SUR*,
3.    Urządzenia radionawigacyjne (pomoce radionawigacyjne) – NAV*,
4.    Wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN ** ,
5.    Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych – MET*** ,
6.    Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP*.
Warunki techniczne i warunki eksploatacji LUN normuje rozporządzenie MIiB z dn. 06-12-2016 w sprawie LUN (Dz.U. 2017 poz. 55).
Zgodnie z § 5 pkt 12 Rozporządzenia MIiB warunkiem eksploatacji LUN jest zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadzenia w życie zmiany w systemie funkcjonalnym w ramach którego LUN jest wykorzystywany do operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej.


*    Nadzoruje Inspektorat CNS w Departamencie Żeglugi Powietrznej
**  Nadzoruje Departament Lotnisk
***Nadzoruje Inspektorat MET w Departamencie Żeglugi Powietrznej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK