Rodzaje LUN

Zgodnie z art. 88 Ustawy z dn. 3-07-2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. 2012 poz. 933) wyróżnia się niżej wymienione lotnicze urządzenie naziemne (LUN):

 1. Urządzenia łączności (radiokomunikacyjne) – COM,
 2. Urządzenia radiolokacyjne (dozorowania) – SUR,
 3. Urządzenia radionawigacyjne (pomoce radionawigacyjne) – NAV,
 4. Wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN (nadzór nad sprawuje Departament Lotnisk),
 5. Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych – MET,
 6. Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP.

Lotnicze urządzenie naziemne może być używane do operacyjnego zabezpieczania żeglugi powietrznej, jeżeli zostało wpisane do Rejestru lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN) – zarządzający urządzeniem uzyskał decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie LUN do RLUN. Za wpisanie LUN do rejestru LUN pobierane są opłaty z zgodnie z Ustawą – Prawo lotnicze, dział Opłaty lotnicze, tabela nr 1, część III, pkt 3.13. nr czynności 34. (Tabela opłat lotniskowych)

doc plik do pobrania 51.00 Kb

Zasady klasyfikacji oraz warunki techniczne i eksploatacyjne lotniczych urządzeń naziemnych, a także zasady prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych normuje rozporządzenie MTBiGM z dn. 12-12-2012 w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. 2013 poz. 121).
 

Urządzenia łączności (COM)

Urządzenia łączności zapewniają:

 1. ruchomą analogową i cyfrową łączność pomiędzy statkami powietrznymi a stacjami zainstalowanymi na powierzchni ziemi, pokładzie statku powietrznego lub platformie morskiej, wykorzystujące fale radiowe, przeznaczone dla ruchomej służby lotniczej,
 2. stałą łączność zapewniającą transmisję danych i głosu pomiędzy określonymi lotniczymi stacjami stałymi, połączonymi ze sobą liniami telekomunikacyjnymi, przeznaczone dla służb zarządzania ruchem lotniczym,
 3. automatyczną rejestrację korespondencji.


Urządzenia ruchome analogowe i cyfrowe radiowej głosowej i łącza danych pracują w paśmie VHF (118÷136,975 MHz) GAT lub UHF (225 – 400 MHz) OAT; zabezpieczają one lotniczą łączność ruchomą dla służb ATM (ACC, APP, TWR, FIS, OAT), AFIS, operatorów lotniczych, podmiotów na lotniskach i lądowiskach niekontrolowanych.

Urządzenia łączności głosowej przewodowej (łączność ziemia – ziemia) pracują w oparciu o łącza telefoniczne analogowe i cyfrowe oraz terminale u użytkowników; na większości lotnisk kontrolowanych pomiędzy organami ATC i ATM łączność operacyjna zapewniana jest za pośrednictwem systemu VCS (Voice Communication System).

Urządzenia transmisji i wymiany danych lotniczych obejmują służby kontroli ruchu lotniczego, lotniska kontrolowane, terminale zainstalowane u użytkowników, terminale w instytucjach lotniczych.

Urządzenia radiolokacyjne / dozorowania (SUR)

Urządzenia dozorowania zapewniające informację o pozycji, identyfikacji i statusie statków powietrznych.

Wśród urządzeń dozorowania wyróżniamy:

 1. pierwotne radary dozorowania PSR (Primary Surveillance Radar),
 2. wtórne radary dozorowania MSSR (Monoimpulse Secondary Surveillance Radar),
 3. radary kontroli ruchu naziemnego SMR (Surface Movement Radar),
 4. automatyczne systemy dozorowania zależnego ADS (Automatic Dependent Surveillance),
 5. multilateracyjne systemy dozorowania obszarowego WAM (Wide Area Multilateration) lub lokalnego LAM (Local Area Multilateration).


Radary pierwotne dozorowania – w oparciu o echo radiolokacyjne dostarczają informacje o położeniu obiektu powietrznego. Aktualnie użytkowane są przez PAŻP poniższe radary pierwotne:

 1. PSR ASR-9 (Westinhouse),
 2. PSR S-511 (Marconi),
 3. PSR ASR-10 (Raytheon),
 4. PSR Star2000 (Thales).

Radar pierwotny kontroli ruchu na powierzchni lotniska – w oparciu o echo radiolokacyjne dostarczają informacje o położeniu obiektu (statku powietrznego lub pojazdu naziemnego) na powierzchni lotniska. Aktualnie użytkowany jest przez PAŻP radar SMR (Therma).
Radary wtórne dozorowania – w oparciu o informacje otrzymywane z pokładowych układów nadawczych, w odpowiedzi na zapytanie radarów naziemnych, dostarczają dane umożliwiające zobrazowanie położenia statku powietrznego, odpowiednio wyposażonego. W zależności od rodzaju wyposażenia (rodzaju modu pracy transpondera) dostarczane dane mogą zawierać również informacje o wysokości, znaku wywoławczym lub numerze statku powietrznego, planie lotu itp.

Dla potrzeb służb CNS aktualnie użytkowane są przez PAŻP poniższe radary wtórne:

 1. MSSR (Westinhouse),
 2. MSSR S-47 (Marconi),
 3. MSSR ISR-20 (Indra),
 4. MSSR RSM970S (Thales) – radar z funkcja modu S.

Pomoce radionawigacyjne (NAV)

Urządzenia radionawigacyjne zapewniają statkom powietrznym informację o ich pozycji.
Wśród urządzeń radionawigacyjnych wyróżniamy:

 1. radiolatarnie bezkierunkowe NDB,
 2. radiolatarnie ogólnokierunkowe VOR lub DVOR,
 3. radioodległościomierze DME,
 4. radiolatarnie kierunku ILS LOC,
 5. radiolatarnie ścieżki schodzenia ILS GP.

Systemy przetwarzania i zobrazowania danych (DP)

W oparciu o dane z radarów pierwotnych, radarów wtórnych oraz z innych systemów zabezpieczających funkcjonowanie służb ruchu lotniczego systemy te przetwarzają otrzymane informacje o sytuacji w powietrzu w celu umożliwienia zobrazowania w różnych miejscach na różnych typach wskaźników.
Dla potrzeb służb CNS aktualnie użytkowane są przez PAŻP poniższe systemy przetwarzania i zobrazowania danych dozorowania (i planów lotu):

 1. AMS 2000+ (Northrop Grumman),
 2. AIRCON 2000 (Indra),
 3. PEGASUS_21 (Indra).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK