12.07.2021 Aktualizacja: 15.07.2021

Informacje dla podróżujących samolotem - WAŻNE

Z dniem 10 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).


Zgodnie z  nowym rozporządzeniem, osoby przylatujące do Polski zobowiązane są do wypełnienia przed odprawą na rejs karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej, dostępnej na stronie www.gov.pl, a w przypadku braku takiej możliwości, w wersji papierowej na pokładzie samolotu.


Z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski, UE zwolnione są osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Oznacza to, że osoby powracające do Polski i podlegające kwarantannie będą mogły zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny. Warunkiem jest uzyskanie przez podróżnego negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Test powinien być wykonany w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy z terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PCz UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2.


Lista państw które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2:

1) Republika Turcji


Rozporządzenie wprowadza do stosowania Unijny Certyfikat COVID.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących karty lokalizacji podróżnego, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Zasady kwarantanny obowiązujące przyjeżdżających do Polski


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen są kierowani na 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, po 7 dniach mogą wykonać test w Polsce - negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny. Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.


Uwaga!
Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.


Ważne! Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie w Unii Europejskiej będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.


Unijny Certyfikat COVID

Jak skorzystać z Unijnego Certyfikatu COVID podczas podróży lotniczej?

Od 1 lipca 2021, obywatele RP mogą podróżować z Unijnym Certyfikatem COVID.

Unijny Certyfikat COVID to ułatwienie w podróżowaniu po UE, w czasie pandemii. Dokument zawiera kod QR i unikatowy identyfikator, umożliwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. 


Unijny Certyfikat COVID informuje o:

 • wynikach przeprowadzonych testów: PCR lub antygenowy,
 • zaszczepieniu na COVID 19,
 • byciu ozdrowieńcem.

Unijny Certyfikat COVID:

 • jest nieodpłatny,
 • posiada format cyfrowy lub papierowy,
 • jest w języku polskim i angielskim,
 • jest ważny we wszystkich państwach UE.

Unijny Certyfikat COVID można uzyskać:

• w formie papierowej

  - w punktach szczepień,

  - od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej,

• w formie elektronicznej:

  - Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl,

  - aplikację mojeIKP,

  - aplikację mObywatel.

Unijny Certyfikat COVID mogą otrzymać:

 • osoby zaszczepione powyżej 12. roku życia,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu na Covid19,
 • ozdrowieńcy.

Unijny Certyfikat COVID:

 • nie jest warunkiem podróży i przekraczania granic,
 • nie uprawnia w sposób bezwarunkowy do podróży i przekraczania granic państwowych.

Więcej informacji:

ZALECENIA W PODRÓŻY

Przed podróżą:

• sprawdź warunki wjazdu państwa, do którego podróżujesz,

• sprawdź czy tam dokąd lecisz wymagany jest test, jakiego rodzaju, w jakim języku i na ile przed lotem powinieneś wykonać badanie,

• upewnij się, że na świadectwie badania widnieje:

 - imię i nazwisko podróżnego,

 - numer paszportu lub dowodu osobistego,

 - data badania,

 - nazwa i dane kontaktowe ośrodka przeprowadzającego analizę,

 - technika badania,

 - wynik negatywny,

• sprawdź, jaka dodatkowa dokumentacja podróży obowiązuje w państwie, do którego lecisz.


Zasady obowiązujące w terminalu pasażerskim

Dystans społeczny, obowiązek noszenia maseczek,  to niektóre z zasad, z którymi pasażerowie spotkają się na lotniskach w Polsce i Europie.

Lotniska zapewniają dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zainstalowane są ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk są zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale są regularnie czyszczone i dezynfekowane.


Na lotnisku:

• możesz wykonać badanie przed podróżą. Większość lotnisk oferuje pasażerom punkty badań w terminalu lub jego okolicy,

• obowiązuje noszenie maseczki higienicznej, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie bezpiecznej odległości od innych podróżujących,

• możesz zostać poddany kontroli temperatury,

• obowiązuje zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób.


Zasady obowiązujące na pokładzie samolotu

Personel pokładowy podczas lotu jest wyposażony w maseczki i rękawiczki. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot. Aby maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą, serwis pokładowy jest ograniczony.


Zmiany:

• zwolnienie z kwarantanny dzieci do 12 roku życia, jeśli podróżują wewnątrz UE z zaszczepionymi rodzicami lub rodzice mają negatywny wynik testu,

• szczepionka zwalnia z kwarantanny,

• działa Unijny Certyfikat COVID,

• obowiązek wypełniania karty lokalizacji podróżnego przez osoby przylatujące do Polski.


WAŻNE!

Zasady podróżowania są podyktowane przede wszystkim kwestiami zdrowotnymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SarsCoV-2, a nie względami lotniczymi. Warunki podróży, obowiązki przewoźników lotniczych i zasady kwarantanny są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.


Podstawy prawne:

1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik),

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik),

3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).

 

ulc infografika wersja

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies