29.12.2016 Aktualizacja: 24.02.2023


Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC) ustanawia wskaźniki poziomu bezpieczeństwa (SPI – Safety Performance Indicators), które na podstawie odrębnych przepisów powinny być opracowywane przez podmioty lotnicze i objęte obowiązkiem mierzenia ich poziomu bezpieczeństwa (Safety Performance Monitoring). Załącznik do KPBwLC – Krajowy Plan Bezpieczeństwa (aktualizowany raz w roku) podaje listę konkretnych wskaźników SPIs, które są monitorowane na poziomie krajowym oraz obowiązkowo raportowane co kwartał z rozbiciem miesięcznym do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W celu ułatwienia stosowania przez organizacje lotnicze ujednoliconych standardów gromadzenia, przechowywania i analizowania zdarzeń oraz ich prawidłowego kwalifikowania/kategoryzowania, Prezes ULC przygotował Podręcznik klasyfikacji zdarzeń lotniczych zawierający obowiązujące definicje:

https://ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/zdarzenia-lotnicze/podrecznik-klasyfikacji-zdarzen-lotniczych


Do podmiotów objętych obowiązkiem raportowania zaliczamy ośrodki szkolenia lotniczego (ATO), operatorów lotniczych (OPS), zarządzających lotniskami użytku publicznego (ADR) oraz instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ATM/ANS), a także agentów obsługi naziemnej w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe (AHAC).


Prezes ULC zachęca do udziału w niniejszym projekcie także te podmioty, które dzisiaj nie mają obowiązku mierzenia poziomu bezpieczeństwa. Kwartalna publikacja uśrednionych wartości SPI (załącznik do KPB) pozwala na bieżąco śledzić trendy zagrożeń oraz udzielać informacji o poziomie bezpieczeństwa w skali kraju. Większy udział podmiotów raportujących wartości wskaźników pozwoli na pełniejszy obraz sytuacji, a tym samym precyzyjniejsze działania zapobiegawcze bez angażowania zbyt kosztownych środków i zasobów, zarówno po stronie podmiotów lotniczych, jak i budżetu Państwa.


Podmioty lotnicze objęte obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa powinny przekazywać Prezesowi ULC swoje wartości wybranych SPIs (określone w aktualnym KPB) w terminie 2 tygodni po zakończeniu każdego kwartału z podziałem miesięcznym na adres:


Aktualne zestawy SPIs objęte obowiązkiem monitorowania/mierzenia zostały przedstawione na gotowych formularzach (.xslx), które należy wypełnić we wskazanych polach. Wartości SPIs generowane są automatycznie.

dla zarządzających lotniskami

xlsxSPI_ADR_2021.xlsx23.61 KB

dla operatorów lotniczych

xlsxSPI_OPS_2022_new.xlsx2.68 MB

dla organizacji szkolenia lotniczego

xlsxSPI_ATO_2021.xlsx2.67 MB

dla instytucji zapewniających służby zarządzania ruchem lotniczym

xlsxSPI_ATM_ANS_2022_new.xlsx15.14 KB

dla agentów obsługi naziemnej w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe

xlsxSPI_AHAC_2021.xlsx12.2 KB 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies