27.09.2013 Aktualizacja: 19.07.2021

Mapy online

Witamy na stronie udostępniającej wybrane dane przestrzenne, które są gromadzone i weryfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mamy nadzieję, że przygotowane przez ULC mapy internetowe ułatwią korzystanie z naszych zbiorów a jednocześnie posłużą do dalszego podnoszenia jakości samych danych. Autorzy liczą na opinie i uwagi użytkowników serwisu.


Dostęp do map internetowych można uzyskać na szereg sposobów:

Najłatwiejszym sposobem jest kliknięcie którejkolwiek z poniższych grafik serwisów. Serwisy można również otworzyć poprzez przeglądarkę internetową danych przestrzennych, dostępną pod adresem https://www.arcgis.com/home/, po wcześniejszym wyszukaniu map posługując się hasłami („tagami”): ULC, CAA Poland oraz nazwami map.

Wszystkie serwisy są również dostępne w wersji mobilnej. Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemami Android i iOS mogą zainstalować darmową aplikację pod nazwą Explorer for ArcGIS i skorzystać z w/w haseł/tagów do przywołania właściwego serwisu. Wersje mobilne współdziałają z GPS.


Więcej informacji na temat działania i wykorzystania serwisów można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy lub dzwoniąc pod numer 22 520 75 09. W ten sam sposób prosimy również o zgłaszanie opinii i uwag.

Prezentowane w naszym serwisie internetowym mapy mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych, urzędowych, bądź operacyjnych.

 


 

obrazek RLUNRejestr Lotniczych Urządzeń Naziemnych (RLUN) i ich powierzchni ograniczających zabudowę (BRA)
Celem jest udostępnienie inwestorom oraz władzom samorządowym informacji związanej z ograniczeniami wysokości zabudowy dla obszarów wokół lotniczych urządzeń naziemnych.
Dzięki temu serwisowi możliwe jest sprawdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji występują ograniczenia wysokości zabudowy od LUN.

 

Przy określaniu dopuszczalnych wysokości zabudowy należy również uwzględnić powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS) przedstawione na kolejnej mapie poniżej.

 


 

obrazek dla serwisu rlcRejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchni ograniczających przeszkody(OLS)
Serwis informacyjny przedstawiający aktualny wykaz lotnisk wpisanych do Rejestru Lotnisk Cywilnych wraz z kilkoma podstawowymi atrybutami oraz powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy.
Celem jest udostępnienie inwestorom oraz władzom samorządowym informacji związanej z ograniczeniami wysokości zabudowy w otoczeniu lotnisk.
Z powodu trwających prac w tym zakresie serwis nie przedstawia WSZYSTKICH powierzchni ograniczających przeszkody!
Przy określaniu dopuszczalnych wysokości zabudowy należy również uwzględnić powierzchnie ograniczające zabudowę (BRA) przedstawione na poprzedniej mapie powyżej.


 

obrazek serwis stref ochronnych  Serwis przeszkód lotniczych:
Serwis informacyjny, opracowany w oparciu o prowadzoną w ULC bazę przeszkód lotniczych. Skierowany jest m.in. do użytkowników przestrzeni powietrznej, którzy w ten sposób mogą pozyskać informacje o występujących na planowanej trasie lotu przeszkodach lotniczych, dokonać zgłoszenia  przeszkód nie ujętych w bazie, poinformować o awarii lub braku oznakowania oraz mają możliwość zgłosić uwagi do atrybutów opisujących poszczególne przeszkody za pomocą wstawianych ręcznie komentarzy.
Z powodu właśnie trwających prac w tym zakresie serwis nie przedstawia WIĘKSZOŚCI lotniskowych przeszkód lotniczych!


 

obrazek dla serwisu antyLaserAppMapy stref, w których użycie lasera lub innego źródła światła jest ograniczone:
Serwis przedstawia strefy, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku.

Niniejszy serwis jest realizacją artykułu 2, ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej  (Dz. U. z 2015 poz. 1816).

 

 

mapy strafa zwierzeta Schematy wyznaczania stref, w których obowiązują ograniczenia, mające celu minimalizowanie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla   bezpieczeństwa operacji lotniczych

 W związku z zagrożeniami, jakie mogą powodować zwierzęta, zwłaszcza ptaki, dla bezpieczeństwa operacji lotniczych w ustawie z dnia 3   lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) w dziale IV opisane zostały regulacje dot.   bezpieczeństwa w otoczeniu m.in. lotnisk. Artykuł 87^6 odnosi się do ograniczeń mających na celu minimalizowanie zagrożeń powodowanych   przez zwierzęta. Do czasu wprowadzenia w 2019 roku nowelizacji ustawy Prawo lotnicze ograniczenia obowiązywały w odległości do 5 km od   granicy lotniska. Obecne regulacje odnoszą się do dwóch stref. Zachęcamy do zapoznania się ze schematami wyznaczania tych stref.

 

Schemat określenia stref dla lotnisk o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo lotnicze, oraz lotnisk wpisanych wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych

Schemat stref zwierzęta 1DS 7kmv1 schemat stref zwierzęta 2DS 7kmv1Schemat określenia stref dla lotnisk innych niż lotniska, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo lotnicze

 

Schemat stref zwierzęta 1DS 4kmv1 Schemat stref zwierzęta 2DS 4kmv1

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies