Informacje o opłacie lotniczej

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 183 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych. W związku z faktem, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym tj. 2014 r. wyniósł 0% - stawki opłat lotniczych na rok 2015 nie różnią się od stawek za 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem obwieszczenia oraz tabelą opłat lotniczych z zakresu licencjonowania personelu lotniczego.

Opłaty lotnicze podlegają wpłacie na jeden rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa


Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00.

UWAGA:

W tytule przelewu należy podać obowiązkowo:
imię i nazwisko / rodzaj czynności urzędowej / numer tabel / numer cześć / nr punktu tabeli.

Przykładowy tytuł przelewu za egzamin teoretyczny na licencję turystyczną samolotową PPL(A):
„Jan Kowalski / egzamin teoretyczny na licencję PPL(A) / Tab. 2, część I, pkt 1.1., pkt 2, poz. 2”

Potwierdzenie przelewu powinno być dołączone do wniosku!

ULGI


Art. 26b pkt 2 Ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 100, poz. 696, z późn. zm.)
Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnieni:
1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
3) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Aby skorzystać z ww. zniżek należy do złożonego wniosku dołączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków.
 
UWAGA – ulga nie obejmuje opłat za wydanie m.in. licencji i świadectw kwalifikacji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK