Electronically signed emails

Szanowni Państwo,
aby wysyłać korespondencję na adres , należy dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji z dnia 17.02.2005r.
Przesyłanie wiadomości nie zawierających podpisu elektronicznego są odrzucane przez system, w związku z czym nie są rozpatrywane.
Adres:

This website uses cookies.