Electronically signed emails

Szanowni Państwo,
aby wysyłać korespondencję na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., należy dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji z dnia 17.02.2005r.
Przesyłanie wiadomości nie zawierających podpisu elektronicznego są odrzucane przez system, w związku z czym nie są rozpatrywane.
Adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website uses cookies.