20.08.2013 Aktualizacja: 21.08.2013

PANSA Act ​​and implementing regulations

Act of 8 December 2006 on the Polish Air Navigation Services Agency (Journal of Laws No. 249, item. 1829)
(Polish language)

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U. Nr 56, poz. 378).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U. Nr 149, poz. 1055).

pdf Rozporządzenie ws konkursu na prezesa PANSA 204.41 KB

pdf Rozporządzenie ws nadania statutu PANSA 124.13 KB

pdf Ustawa o PANSA 1.05 MB

 

 

 

This website uses cookies.