20.08.2013 Aktualizacja: 21.08.2013

Conventions

 • The Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on December 7, 1944 - The Chicago Convention (Journal of Laws of 1959 No. 35, item. 212, with further amendments) - Polish version
  pdf plik do pobrania 301.41 Kb

Annexes to the Convention (in Polish):

***

 • Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 213)
  pdf plik do pobrania 97.66 KB
 • Traktat o otwartych przestworzach, sporządzony w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 103, poz. 1127)
  pdf plik do pobrania 417.38 KB
 • Międzynarodowa Konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego1981 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 1723)
  pdf plik do pobrania 560.11 Kb
 • Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 1725)
  pdf plik do pobrania 209.19 Kb
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz.U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49)
  pdf plik do pobrania 222.15 Kb
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (Dz.U. 1937 Nr 74, poz. 540)
  pdf plik do pobrania 168.22 Kb
 • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 37, poz. 235)
  pdf plik do pobrania 202.01 KB
 • Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147)
  pdf plik do pobrania 123.44 KB
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (Dz. U z 1972 r. Nr 25, poz. 181)
  pdf plik do pobrania 152.23 Kb
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (Dz. U z 1976 r. Nr 8, poz. 37)
  pdf plik do pobrania 116.03 KB
 • Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania z dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. 2007 Nr 135, poz. 948)
  pdf plik do pobrania 137.46 KB
 • Nota o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r. (M.P. z 2006 r. Nr 13, poz. 171)
  pdf plik do pobrania 121.46 KB
 • Konwencja w sprawie międzynarodowych zabezpieczeń na składnikach majątku ruchomego przyjęta 16 listopada 2001 r. w Kapsztadzie
  pdf plik do pobrania 3.84 Mb
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące skutkiem bezprawnych czynów przy użyciu statków powietrznych podpisana w Montrealu dnia 2 maja 2009 r.
  pdf plik do pobrania - tekst oryginalny w językach oficjalnych ICAO 1.54 Mb
  doc plik do pobrania - robocze tłumaczenie na język polski 171.50 Kb
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone przez statki powietrzne osobom trzecim podpisana w Montrealu dnia 2 maja 2009 r.
  pdf plik do pobrania - tekst oryginalny w językach oficjalnych ICAO 1.21 Mb
  doc plik do pobrania - robocze tłumaczenie na język polski 105.00 Kb


Note:

This page contains standardized texts of normative acts.

The texts of the acts listed on this site are in Polish and are for informational purposes only and does not constitute legal sources of the Republic of Poland

The Civil Aviation Authority is not liable for errors resulting from the use of texts published on this site.

 

 

This website uses cookies.