20.08.2013 Aktualizacja: 05.02.2021

Conventions

Convention on International Civil Aviation
https://www.icao.int/publications/Documents/7300_cons.pdf

Annexes to the Convention on International Civil Aviation:

Annex 1 Personnel Licensing

Annex 2 Rules of the Air

Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation

Annex 4 Aeronautical Charts

Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations

Annex 6 Operation of Aircraft
Part I - International Commercial Air Transport - Aeroplanes
Part II - International General Aviation - Aeroplanes
Part III - International Operations - Helicopters

Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks

Annex 8 Airworthiness of Aircraft

Annex 9 Facilitation

Annex 10 Aeronautical Telecommunications
Volume I - Radio Navigation Aids
Volume II - Communication Procedures including those with PANS status
Volume III - Communication Systems
Volume IV - Surveillance and Collision Avoidance Systems
Volume V - Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization

Annex 11 Air Traffic Services

Annex 12 Search and Rescue

Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation

Annex 14 Aerodromes
Volume I - Aerodrome Design
Volume II - Heliports

Annex 15 Aeronautical Information Services

Annex 16 Environmental Protection
Volume I - Aircraft Noise
Volume II - Aircraft Engine Emissions
Volume III - Aeroplane CO2 Emissions
Volume IV - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Annex 17 Security

Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Annex 19 Safety Management

For English version of the Annexes to the Convention on International Civil Aviation, please contact ICAO at: icao.int/pages/contact_us.aspx

Information on other conventions drawn up under the umbrella of ICAO is available at:
https://www.icao.int/Secretariat/Legal/Pages/TreatyCollection.aspx

The Polish translation of the Chicago Convention and its Annexes is available at: https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje

 

***

 • Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 213)
  pdf plik do pobrania 97.66 KB
 • Traktat o otwartych przestworzach, sporządzony w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 103, poz. 1127)
  pdf plik do pobrania 417.38 KB
 • Międzynarodowa Konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego1981 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 1723)
  pdf plik do pobrania 560.11 Kb
 • Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 1725)
  pdf plik do pobrania 209.19 Kb
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz.U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49)
  pdf plik do pobrania 222.15 Kb
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (Dz.U. 1937 Nr 74, poz. 540)
  pdf plik do pobrania 168.22 Kb
 • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 37, poz. 235)
  pdf plik do pobrania 202.01 KB
 • Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147)
  pdf plik do pobrania 123.44 KB
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (Dz. U z 1972 r. Nr 25, poz. 181)
  pdf plik do pobrania 152.23 Kb
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (Dz. U z 1976 r. Nr 8, poz. 37)
  pdf plik do pobrania 116.03 KB
 • Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania z dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. 2007 Nr 135, poz. 948)
  pdf plik do pobrania 137.46 KB
 • Nota o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r. (M.P. z 2006 r. Nr 13, poz. 171)
  pdf plik do pobrania 121.46 KB
 • Konwencja w sprawie międzynarodowych zabezpieczeń na składnikach majątku ruchomego przyjęta 16 listopada 2001 r. w Kapsztadzie
  pdf plik do pobrania 3.84 Mb
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące skutkiem bezprawnych czynów przy użyciu statków powietrznych podpisana w Montrealu dnia 2 maja 2009 r.
  pdf plik do pobrania - tekst oryginalny w językach oficjalnych ICAO 1.54 Mb
  doc plik do pobrania - robocze tłumaczenie na język polski 171.50 Kb
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone przez statki powietrzne osobom trzecim podpisana w Montrealu dnia 2 maja 2009 r.
  pdf plik do pobrania - tekst oryginalny w językach oficjalnych ICAO 1.21 Mb
  doc plik do pobrania - robocze tłumaczenie na język polski 105.00 Kb


Note:

This page contains standardized texts of normative acts.

The texts of the acts listed on this site are in Polish and are for informational purposes only and do not constitute legal sources of the Republic of Poland

The Civil Aviation Authority is not liable for errors resulting from the use of texts published on this site.

 

 

This website uses cookies.