29.12.2016 Aktualizacja: 02.03.2022


1. Zgłaszanie zdarzeń lotniczych

Od 1 września 2018 r. zgłaszanie zdarzeń lotniczych możliwe jest poprzez system Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ).

Zgłoszeniu poprzez CBZ podlegają zdarzenia w ramach systemu obowiązkowego (mandatory - MORS) i dobrowolnego/poufnego (voluntary/confidential – VORS).
System znajduje się pod adresem: https://cbz.gov.pl 

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu CBZ w wersji PDF : pdfInstrukcja_operacyjna_CBZ.pdf

Dostęp do zgłoszeń w systemie CBZ posiada Prezes ULC oraz Państwowa Komisja Badania Wypadów Lotniczych (PKBWL). Zgłoszenie w CBZ wymaga wypełnienia formularza online, bez konieczności wysyłania dodatkowych dokumentów oddzielnie do ULC i PKBWL.

Organizacje lotnicze, które chcą posiadać własne konto w CBZ proszone są o przesłanie wiadomości na adres: podając w treści:
• nazwę organizacji,
• adres e-mail, na który zostanie przesłany link aktywacyjny.

Uprzejmie przypominamy, że CBZ jest narzędziem do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub innych okoliczności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu operacji lotniczych, natomiast nie jest to system do składania skarg za naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE.

Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

Wykaz klasyfikujący zdarzenia podlegające zgłaszaniu w ramach systemu obowiązkowego jest zawarty w rozporządzeniu (UE) nr 2015/1018.

Jakie zdarzenia zaliczamy do systemu dobrowolnego?

Przynależność zdarzenia do MORS (obowiązkowe) lub VORS (dobrowolne) zależy od spełnienia dwóch warunków:

- pierwszy warunek to wykaz osób dokonujących zgłoszeń (art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 376/2014/UE),

- drugi warunek to wykaz klasyfikujący zdarzenia (rozporządzenie nr 2015/1018/UE). 

Spełnienie wymienionych wyżej warunków decyduje  o przynależności do MORS lub VORS. Niżej przedstawiono trzy (3) warianty spełnienia ww. warunków:

Jeśli zgłoszenie zdarzenia jest dokonywane przez osobę fizyczną wymienioną w wykazie oraz zgłaszane zdarzenie jest wymienione w wykazie klasyfikacyjnym to zdarzenie należy do MORS.

Jeśli zgłoszenie zdarzenia jest dokonywane przez osobę fizyczną wymienioną w wykazie oraz zgłaszane zdarzenie nie występuje w wykazie klasyfikacyjnym to zdarzenie należy do VORS.

Jeśli zgłoszenie zdarzenia jest dokonywane przez osobę fizyczną niewymienioną w wykazie to zdarzenie należy do VORS.

lbbx

Więcej informacji dotyczących dobrowolnego systemu raportowania w prezentacji link do pliku.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007.

pdfplik do pobrania471.76 KB

3. Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014.
Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting.

Link do portalu Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/guidancematerial376.pdf

Link do portalu Aviationreporting:
http://www.aviationreporting.eu/fileadmin/avrepdownloads/Guidancematerial376-2014.pdf

wersja w języku polskim

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies