13.12.2021 Aktualizacja: 18.12.2021

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2020

Udostępnianie opinii publicznej zagregowanych informacji o poziomie / stanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całemu międzynarodowemu środowisku lotniczemu, w tym nadzorom i przemysłowi. Rzetelne i transparentne informowanie o poziomie bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia kultury bezpieczeństwa i kreowania atmosfery zaufania do transportu lotniczego i lotnictwa jako takiego. Urząd Lotnictwa Cywilnego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowuje coroczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Dokument opisuje stan bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem.

Przedstawione dane dotyczące zdarzeń lotniczych służą celom informacyjnym. Zostały one pozyskane z baz danych ULC, EASA oraz pośrednio ICAO, Państw Członkowskich EASA, EUROCONTROL i przemysłu lotniczego. Odzwierciedlają one wiedzę, która była aktualna w momencie przygotowywania sprawozdania.

Załączone sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jest przykładem wykorzystywania zgromadzonych zebranych od Państwa informacji w celu ich analizy i użycia płynących z niej wniosków do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w skali całego kraju.

pdfSprawozdanie_o_stanie_bezpieczeństwa_lotnictwa_cywilnego_za_rok_2020.pdf3.49 MB

This website uses cookies.